Sacombank niêm yết bổ sung 400 triệu cổ phiếu hoán đổi từ Southern BankSở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa có ban bố về việc bằng lòng đổi thay niêm yết đối với Ngân hàng Thương mại Sài Gòn Thương tín (Sacombank – STB) tính từ lúc ngày 14/8. Ngày đổi thay niêm yết có hiệu lực là từ 16/8.

sacombank-niem-yet-bo-sung-400-trieu-co-phieu-hoan-doi-tu-southern-bank

Sacombank vừa được bằng lòng niêm yết bổ sung 400 triệu cổ phiếu từ Ngân hàng Phương Nam chuyển đổi.

Theo đó, 400 triệu cổ phần được niêm yết bổ sung, tương ứng 4.000 tỷ đồng. Đây là số cổ phần hoán đổi theo phương án nhận sáp nhập Ngân hàng Phương Nam (Southern Bank) ngày 1/10/2015. Như vậy, với việc niêm yết bổ sung 400 triệu cổ phần này đã nâng tổng số chứng khoán sau khi đổi thay niêm yết của Sacombank lên gần 1,9 tỷ cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ 18.852 tỷ đồng.

Trên thị phần, STB đang được thương lượng vòng vèo vùng 11.800 đồng 1 cổ phiếu, tức sẽ có vốn hoá khoảng 22.000 tỷ đồng. Trong 7 tháng đầu năm nay, lợi nhuận trước thuế của riêng nhà băng mẹ ước đạt 159 tỷ đồng, tăng 88 tỷ so với bình quân 6 tháng trước; luỹ kế 7 tháng đạt 587 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp lực của Sacombank trong tháng 7 đạt 175 tỷ đồng và lũy kế 7 tháng đạt 754 tỷ đồng.

Đến 31/7, tổng của cải của nhà băng đạt 354.807 tỷ đồng, tăng 7,8% so đầu năm. Huy động vốn từ doanh nghiệp kinh tế và dân cư đạt 315.474 tỷ, tăng 9% so đầu năm. Tổng nguồn hỗ trợ tăng 12,2%, dư nợ cho vay người dùng là 214.879 tỷ đồng, tăng 11,3% so đầu năm. Sacombank cũng đã xử lý được 2.520 tỷ đồng nợ xấu; phòng ngừa rủi ro đã trích lập là 5.044 tỷ đồng.

Thanh Lê