Sacombank muốn đổi mã chứng khoán từ STB thành SCM

Hội đồng quản trị Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã CK: STB) vừa hợp nhất bổ sung thêm nội dung đổi mã chứng khoán và chuyển sàn đàm phán vào nội dung lấy quan điểm cổ đông bằng văn bản.

Theo đó, Sacombank dự tính sẽ đổi mã chứng khoán từ STB sang SCM. Các bước thực hành dự tính là hủy đăng ký cổ phiếu STB tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu STB tại HOSE. Sau đó ngân hàng sẽ đăng ký lại chứng khoán SCM tại VSD và chung cuộc là niêm yết SCM trên HNX.

Cùng với nội dung trên, Sacombank cũng dự tính lấy quan điểm cổ đông về việc sửa đổi điều lệ cùng các quy chế. Trong đó, Hội đồng quản trị sẽ trình cổ đông sửa đổi, bổ sung điều lệ ngân hàng, duyệt y quy chế hoạt động của ban điều hành và ban kiểm soát…

Quyết định đổi mã chứng khoán và đổi thay quy chế hoạt động được Hội đồng quản trị Sacombank được đưa ra sau hơn 3 tháng ngân hàng này có sự đổi thay nhân sự nắm quyền. Ông chủ mới của Sacombank là Chủ tịch Dương Công Minh, cũng là Chủ tịch của Tập đoàn Him Lam cùng với 1 số nhân sự khác đại diện cho Ngân hàng Nhà nước.

Cổ phiếu STB của Sacombank khởi đầu được niêm yết trên HOSE từ tháng 7/2006 và cũng trở thành cổ phiếu ngân bậc nhất tiên đàm phán trên thị phần chứng khoán.

Đến cuối tháng 8/2017, 400 triệu cổ phần của Sacombank đã được niêm yết bổ sung. Đây là số cổ phần hoán đổi theo phương án nhận sáp nhập Ngân hàng Phương Nam (Southern Bank) ngày 1/10/2015. Việc niêm yết bổ sung số cổ phần này đã nâng tổng số chứng khoán sau khi đổi thay niêm yết của Sacombank lên gần 1,9 tỷ cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ 18.852 tỷ đồng. Vốn hóa của Sacombank theo thị giá cổ phiếu cũng vượt mốc 1 tỷ USD.

Minh Sơn