Sacombank lại thay đổi loạt nhân sự cấp caoHội đồng quản trị Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa có loạt quy chế liên đới tới điều chuyển, kết thúc ký kết cần lao với nhân sự cao cấp tại ngân hàng này. Động thái này diễn ra chỉ nửa tháng sau khi ngân hàng có loạt ban bố đổi thay vị trí điều hành cao cấp hồi đầu tháng 7.

Theo đó, Hội đồng quản trị Sacombank miễn nhiệm chức phận Phó tổng giám đốc túc trực và kết thúc ký kết cần lao với ông Nguyễn Văn Nhân theo nguyện cầu cá nhân đức 28/7/2017.

Ngân hàng này cũng có quy chế thôi chức Phó tổng giám đốc với bà Dương Hoàng Quỳnh Như từ 25/7/2017 để điều chuyển sang làm cho Phó giám đốc vận hành.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Nhân và bà Dương Hoàng Quỳnh Như đều là lãnh đạo cao cấp của Ngân hàng Phương Nam (Southernbank) trước khi ngân hàng này sáp nhập vào Sacombank. Như vậy, tới thời điểm này không còn nhân sự cao cấp nào của Southerbank trong nhóm Ban điều hành của Sacombank từ khi khi ngân hàng có Chủ tịch Hội đồng quản trị mới – ông Dương Công Minh.

sacombank-lai-thay-doi-loat-nhan-su-cap-cao

Nhân sự cao cấp của Southernbank trước đây đã rút hết khỏi Ban điều hành của Sacombank.

Song song đó, Hội đồng quản trị Sacombank cũng ra quy chế bổ dụng chính thức đối với bà Nguyễn Đức Thạch Diễm làm cho Tổng giám đốc từ khi 25/7/2017, trong thời hạn 5 năm. Bà Diễm trước đó được bổ dụng giữ quyền Tổng giám đốc ngân hàng này từ đầu tháng 7.

Báo cáo nguồn vốn riêng lẻ quý II/2017 của Sacombank cho thấy, ngân hàng đạt lợi nhuận sau thuế gần 163 tỷ đồng, khi mà cùng kỳ năm ngoái lỗ 77 tỷ. Tăng trưởng huy động vốn và nguồn hỗ trợ đến cuối tháng 6/2017 tuần tự đạt 8,73% với hơn 314.000 tỷ đồng và 10,16% với dư nợ hơn 212.000 tỷ. Tổng của nả của ngân hàng đạt hơn 352 .000 tỷ.

Dù trải qua 1 năm buôn bán thăng trầm nhưng mức thu nhập bình quân của mỗi viên chức Sacombank nửa đầu năm 2017 vẫn đạt 14,8 triệu đồng 1 người 1 tháng. Tổng cộng, ngân hàng này đã chi 1.503 tỷ đồng trả lương và phụ cấp cho hơn 16.000 viên chức, tăng 129 tỷ so với cùng kỳ 2016.

Anh Minh