Sacombank kỷ niệm 26 năm thành lậpSau 26 năm thành lập và lớn mạnh, Sacombank là 1 trong những ngân hàng thương nghiệp cổ phần bậc nhất tại Việt Nam với vốn điều lệ 18.852 tỷ đồng. Năm 2017, tổng của nả tăng 11,5%; tổng huy động tăng 12,9%, trong đó gần 97% đến từ đơn vị kinh tế và dân cư. Dư nợ nguồn đầu tư vượt 13% chính yếu từ cho vay phân tán, cho vay các lĩnh vực ưu ái của Chính phủ… Hệ thống màng lưới 566 điểm thương lượng tại 48 tỉnh thành và hai nước Lào, Campuchia.

2017 là năm trước tiên Sacombank hoạt động theo đề án tái cơ cấu ngân hàng sau sáp nhập đã được Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước thông qua. Trọng tâm của đề án là cho phép Sacombank xử lý nợ xấu trong vòng 10 năm và đề ra kế hoạch sẽ hoàn thành căn bản trong vòng 5 năm. Tỷ lệ nợ xấu đầu năm 2017 là 6,68%, hiện đã giảm xuống còn 4,4% và sẽ xuống mức 3% trong năm 2018.

Sacombank kỷ niệm 26 năm thành lập

Ngoài ra, ngân hàng hoàn thành vun đắp và áp dụng mô phỏng quản trị điều hành thích hợp với quá trình lớn mạnh mới. Theo đó, Hội đồng quản trị sẽ định hướng và cùng Ban điều hành vun đắp hành lang pháp lý quản trị ngân hàng trên ý thức dân chủ, công khai, sáng tỏ, tạo ra cơ chế liên minh giữa quản trị – điều hành – giám sát để cam đoan hoạt động phát huy hiệu quả cao nhất.

Nhằm tối đa hóa lợi ích cho người mua, Sacombank đầu tư, nghiên cứu triển khai hàng loạt hàng hóa nhà cung cấp, áp dụng có hàm lượng khoa học cao theo thiên hướng các ngân hàng số tiên tiến trên toàn cầu. Bên cạnh đó, ngân hàng còn chú trọng cải thiện và tăng tiến có bảo hành lâu dài trông nom người mua để tạo sự dị biệt và tăng tiến khả năng khó khăn, tụ hội lớn mạnh, gia tăng năng suất và hiệu quả khiến cho việc của nguồn nhân công.

Sacombank xác định nhiệm vụ kế hoạch từ năm 2018-2020 là đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu theo đề án, ưu ái công việc xử lý nợ xấu để tăng tiến có bảo hành lâu dài của nả qua đó hạ giá thành vốn huy động. Tăng cường sức khó khăn bằng kế hoạch dị biệt hóa, tối ưu hóa giá tiền, mở mang quan hệ liên minh, liên kết với các đơn vị nguồn đầu tư và các định chế vốn đầu tư trong và ngoài nước nhằm giảm bớt sức ép khó khăn trong khuôn khổ nội lĩnh vực.

Minh Trí