Sacombank hợp tác VAMC xử lý nợ xấuVào ngày 28/9 tại TP HCM, Sacombank và Công ty TNHH MTV Quản lý của nả của các đơn vị nguồn đầu tư Việt Nam (VAMC) đã giao kèo giao kèo cộng tác về việc xử lý nợ xấu và của nả tồn đọng của Sacombank đã bán cho VAMC.

sacombank-hop-tac-vamc-xu-ly-no-xau

Đại diện Sacombank và VAMC giao kèo cộng tác.

Theo đó, hai bên sẽ cộng tác chặt chẽ trong việc vun đắp lịch trình và triển khai xử lý nợ cho từng năm, đẩy nhanh công việc xử lý nợ xấu để thu hồi nợ. Mục tiêu trước mắt là trong năm 2017 sẽ xử lý và thu hồi nợ từ 15.000 tỷ đến 20.000 tỷ đồng.

Ngân hàng sẽ bắt buộc danh mục các khoản nợ xấu bán nợ cho VAMC bằng trái phiếu đặc trưng và các khoản nợ xấu để mua bán nợ theo trị giá thị phần. Năm 2017, hai bên sẽ coi xét mua bán nợ xấu theo giá thị phần với trị giá tối thiểu 1.000 tỷ đồng. Đối với các khoản nợ xấu VAMC đã mua bằng trái phiếu đặc trưng, sẽ tiến hành giám định, phân loại nợ để đưa ra biện pháp thích hợp nhằm triển khai hiệu quả nhất.

Tại lễ giao kèo, Sacombank và VAMC cũng ký giao kèo mua bán 3 khoản nợ theo giá thị phần với tổng dư nợ hơn 2.580 tỷ đồng, có của nả xin hứa là các nhà ở, máy móc thiết bị tại Đà Nẵng và TP HCM.

Trước đó Ngân hàng Nhà nước đã chọn sáu đơn vị nguồn đầu tư (Sacombank, ACB, BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank) triển khai Nghị quyết 42/2017/QH14 (có hiệu lực từ ngày 15/8). Đây sẽ là nền móng tạo khung hành lang pháp lý để xử lý nhanh, dứt điểm nợ xấu của các đơn vị nguồn đầu tư, qua đó góp phần khơi thông nguồn vốn kích thích tăng trưởng nền kinh tế.

Minh Trí