Sacombank đẩy mạnh dịch vụ cho doanh nghiệp FDITheo số liệu Cục Đầu tư Nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), quý I/2018, nhómng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng trưởng ổn định.

Trong đó, hình thức bơm vốn ưng chuẩn M&A (mua bán và sáp nhập) những đơn vị có sẵn trong nước của các nhà đầu tư nước ngoài được ưa chuộng. Tính riêng trong 2017, 70% các thương vụ M&A trị giá lớn là mua lại nhóm chức trong nước của các nhà đầu tư nước ngoài, hình thành các đơn vị FDI tại Việt Nam.

Tuy nhiên theo đại diện Sacombank, việc mua bán cổ phần của các nhóm chức ngoại còn gặp cạnh tranh do giấy má hành chính, vướng mắc trong thực hành theo quy định thương lượng chuyển vốn vào Việt Nam, dẫn đến chậm trễ tiêu chí đầu tư.

Từ nhu cầu đó, Sacombank cho thành lập nhiều mặt hàng nhà sản xuất bề ngoài riêng cho nhóm chức FDI. Cụ thể gồm nhà sản xuất trung gian trả tiền (escrow account), trương mục vốn đầu tư trực tiếp – gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam, gói ưu đãi phí cho lực lượng nhóm chức Nhật Bản – Resona Bank, nhóm chức Hàn Quốc – Korcharm, gói mặt hàng cho lực lượng nhóm chức vệ tinh của các tập đoàn…

Sacombank nhìn thấy nhu cầu và tiềm năng ở các doanh nghiệp có nguồn vốn FDI.

Sacombank nhận ra nhu cầu và tiềm năng ở các nhóm chức có nguồn vốn FDI.

Ngân hàng chú trọng tăng trưởng lực lượng bán hàng thông tỏ văn hóa, tiếng nói, giỏi trong chuyên dụng cho để hỗ trợ tối đa cho nhóm chức từ các nhu cầu nguồn vốn nảy sinh đến các giấy má cần phải có trong giai đoạn thương lượng.

Cụ thể Samcombank cộng tác với đối tác chỉ tiêu Resona Bank thành lập nhóm tăng trưởng buôn bán cho phân khúc mọi người Nhật Bản với lực lượng nhân sự mấu chốt là người bản xứ, thông tỏ tiếng nói và văn hóa của nhóm chức…

Thông qua chuyên mục “Doanh nghiệp đặt hứa hẹn trực tuyến” của cổng tin tức điện tử Sacombank, các nhóm chức còn sẽ nhận phản hồi từ nhà băng trong vòng 8 giờ khiến việc.

Tuấn Nhu