Sacombank dành thêm 3.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp vay ưu đãiNgân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) vừa dành thêm 3.000 tỷ đồng vốn vay ưu đãi giúp công ty tháo dỡ gỡ cạnh tranh, bổ sung vốn phân phối buôn bán cho các đối tượng quý vị này.

Sacombank tiếp tục dành nguồn vốn ưu đãi 3.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp vay ưu đãi.

Hội nghị kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp giữa Sacombank và công ty chuyển đổi, hộ buôn bán, tiểu thương trên gianh giới TP HCM ngày 30/11. Ảnh: Sacombank.

Nhà băng vận dụng lãi suất từ 6,9% 1 năm cho công ty vay ngắn hạn và từ 9% 1 năm đối với vay trung, dài hạn. Ngoài ra, Sacombank đã tiến hành hợp đồng giao kèo nguồn hỗ trợ ưu đãi với 55 quý vị hoạt động trong lĩnh vực phân phối buôn bán tại TP HCM. Từ nay đến giữa năm 2018, nhà băng sẽ tiếp diễn hỗ trợ vốn đến các quý vị khác đủ điều kiện.

Bà Nguyễn Ngọc Quế Chi – Phó tổng giám đốc Sacombank cho biết, trong suốt giai đoạn hoạt động, hàng năm nhà băng dành nhiều nguồn vốn ưu đãi nhằm kịp thời hỗ trợ các quý vị. Trong đó, chương trình kết nối nhà băng – công ty đã được nhà băng tham dự suốt trong 5 năm qua.

Hiện, Sacombank cùng các nhà băng khác đã tiến hành hợp đồng với hàng ngàn công ty, tư nhân, hộ buôn bán, hợp tác xã tại 24 quận huyện trên gianh giới TP HCM và khởi đầu mở mang ra các tỉnh thành khác trên cả nước. Ngân hàng đã hợp đồng hỗ trợ nguồn vốn lên đến 15.300 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi tối đa cho nhiều công ty, hộ buôn bán nhằm đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp này có thêm điều kiện vững mạnh, mở mang phân phối, buôn bán.

Hồi tháng 1, Sacombank và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM cùng Sở Công Thương TP HCM đã hợp đồng thực hành gói nguồn hỗ trợ giá trị 3.000 tỷ đồng, với lãi suất 6,9% 1 năm vay ngắn hạn và 9% 1 năm đối với vay trung, dài hạn. Ưu đãi vận dụng cho các công ty trong 5 lĩnh vực dành đầu tiên (công nghiệp hỗ trợ, xuất khẩu, vững mạnh nông nghiệp – nông thôn, ứng dụng công nghệ cao, công ty nhỏ và vừa), theo chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp.

Đầu năm đến nay, nhà băng đã triển khai thêm 9 gói cho vay ưu đãi khác giá trị gần 14.000 tỷ đồng dùng cho sử dụng, bình ổn thị phần, vững mạnh nông nghiệp, bổ sung vốn phân phối buôn bán… Thủ tục vay mau chóng, điều kiện linh hoạt, đồng thời vững mạnh thêm nhiều mặt hàng nhà cung cấp mới, mang lại một thể ích cho quý vị.

Những hoạt động này của Sacombank nằm trong chuỗi các chương trình trung tâm, hưởng ứng chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, nhằm tháo dỡ gỡ cạnh tranh cho công ty, hỗ trợ thị phần.

Hưng Thịnh