Sacombank chưa đổi mã chứng khoán và chuyển sànBà Lê Thị Hoa, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cho biết về kết quả lấy quan điểm cổ đông về việc đổi mã chứng khoán STB sang SCM và chuyển sàn. Theo đó, các cổ đông cho rằng đây chưa phải là thời điểm phù hợp để đổi mã chứng khoán. HĐQT nhà băng cũng đồng tình vấn đề này.

Hiện tại, theo bà Hoa, nhà băng đang triển khai đồng thời 3 nhiệm vụ cần phải có, đó là hoàn tất tiêu chí buôn bán mà đại hội đồng cổ đông xét duyệt, tụ hội nguồn lực để thực hành đề án tái cơ cấu đã được Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước xét duyệt, đồng thời thực hành các công trình chuyển đổi để tăng tiến khả năng quản trị điều hành, điều hành rủi ro, trong đó có công trình Basel 2. Sacombank là 1 trong 10 nhà băng được Ngân hàng nhà nước chọn để triển khai thử nghiệm công trình này.

sacombank-chua-doi-ma-chung-khoan-va-chuyen-san

Cổ đông Sacombank đồng ý trích 20% phần vượt chiến lược lợi nhuận thưởng cho cán bộ viên chức. Ảnh: PV.

Ngoài ra, với nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Sacombank, bà Hoa cho biết cổ đông yêu cầu nên giữ nguyên. Trong điều lệ bổ sung, sửa đổi để lấy quan điểm cổ đông, Sacombank có nêu, HĐQT là cơ quan có toàn quyền nhân danh nhà băng để quy định, thực hành các quyền, sứ mệnh của Sacombank, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT bao gồm Chủ tịch, 1 số Phó chủ toạ và 1 số người tham gia. Tuy nhiên, tại điều lệ cũ, Sacombank dừng trong hội đồng quản trị có “1 Chủ tịch, hai Phó chủ toạ và 1 số người tham gia”. Do vậy, cơ cấu hội đồng quản trị Sacombank vẫn sẽ như điều lệ cũ.

Riêng ba nội dung lấy quan điểm còn lại gồm: trích thưởng 20% đối với phần vượt chiến lược tiêu chí lợi nhuận trước thuế năm 2017; quy chế quản trị và điều hành, quy chế đơn vị và hoạt động của ban kiểm soát đều được cổ đông xét duyệt.

Kế hoạch giao trong năm nay cho ban điều hành Sacombank là 585 tỷ đồng lợi nhuận hợp lực. Theo bà Hoa, vững chắc nhà băng sẽ hoàn tất vượt mức con số lợi nhuận tiêu chí này. Việc trích 20% đối với phần vượt chiến lược trên nhằm khuyến khích tập thể cán bộ viên chức cố gắng hoàn tất vượt tiêu chí năm 2017 do đại hội đồng cổ đông giao và tạo đà tăng trưởng trong năm 2018.

Nguồn lực con người là cực kỳ cần phải có để góp phần giúp nhà băng vượt qua cạnh tranh và tăng trưởng. Bà Hoa cho biết thêm, dù cổ đông xét duyệt trích thưởng mức 20% đối với phần vượt chiến lược tiêu chí nhưng HĐQT sẽ tính toán mức trích hợp lý nhằm cộng tác lợi ích giữa cổ đông và cán bộ viên chức nhà băng.

Để thúc đẩy hoạt động, vấn đề con người được ông Dương Công Minh – Chủ tịch Sacombank coi trọng bằng những chính sách giữ chân người tài như thưởng nóng, tăng lương, rồi thưởng vượt lợi nhuận. Ông Minh cũng ráo riết với việc xử lý nợ xấu với niềm tin sẽ đưa nhà băng này thoát khỏi những sợ hãi nợ xấu trong vòng 3-5 năm tới.

Thanh Lê