Sabeco thu hơn 94 tỷ đồng mỗi ngày từ bán biaBáo cáo vốn đầu tư quý IV/2017 vừa được Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải hơit Sài Gòn (Sabeco) ban bố ghi nhận hơn 10.400 tỷ đồng kế quả buôn bán thuần bán hàng và cung cấp nhà sản xuất, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Theo giảng giải của ban lãnh đạo công ty, sản lượng tiêu thụ tăng mạnh và việc điều chỉnh mức giá mặt hàng từ đầu năm là nguyên cớ chính ảnh hưởng hăng hái đến kết quả buôn bán thời kỳ cuối năm.

Doanh thu và lợi nhuận Sabeco duy trì mức tăng hai chữ số nhờ điều chỉnh giá bán.

Doanh thu và lợi nhuận Sabeco duy trì mức tăng hai chữ số nhờ điều chỉnh mức giá.

Doanh thu hoạt động vốn đầu tư quý này cũng biến động mạnh, đạt 662 tỷ đồng nhờ ghi nhận thu nhập theo ban bố chia cổ tức từ các công ty người tham gia. Tuy nhiên, việc hoàn nhập đề phòng giảm giác 1 số khoản đầu tư cũng đẩy giá thành vốn đầu tư của Sabeco tăng gần 4 lần so với cùng kỳ.

Do đổi thay mô phỏng chủa quản giá thành hỗ trợ bán hàng, chuyển đầy đủ số tiền này từ công ty con 100% vốn là Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn về Sabeco ghi nhận và giải ngân, khiến cho giá thành bán hàng tăng hơn 200 tỷ đồng, lên mức 477 tỷ đồng.

Dù hàng loạt khoản giá thành tăng đáng kể, nhưng lợi nhuận sau thuế trong quý IV vẫn duy trì đà tăng trưởng hai chữ số (29%) so với cùng kỳ, đạt 1.372 tỷ đồng.

Lũy kế kế quả buôn bán thuần và lợi nhuận sau thuế tuần tự đạt 34.500 tỷ đồng và 4.640 tỷ đồng, tương ứng mức tăng gần 12% và 9% so với năm trước. Tính bình quân mỗi ngày Sabeco thu hơn 94 tỷ đồng từ bán mặt hàng chính là bia.

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu được cải thiện lên 37,6%. Kết quả này giúp Sabeco hoàn tất suýt soát “những con số mang tính thách thức” được HĐQT đề ra hồi đầu năm trên cơ sở vật chất thuế tiêu thụ đặc trưng tăng thêm 5% và chừng độ khó khăn với các nhà sản xuất bia ngoại càng ngày càng ác liệt.

Tổng của nả của công ty đạt 17.481 tỷ đồng, tăng hơn 4.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Các khoản đầu tư vốn đầu tư ngắn hạn chiếm tỷ trọng hơi lớn trong cơ cấu của nả với hơn 36%. Do lợi nhuận chưa cung cấp tại thời điểm đầu năm đến hơn 3.000 tỷ đồng, cộng thêm khoản tiền và tương đương tiền dồi dào nên hiện Sabeco vẫn chưa nảy sinh các khoản vay thuê vốn đầu tư.

Phương Đông