Sabeco giảm gần 190 tỷ đồng lợi nhuận sau kiểm toánBáo cáo vốn đầu tư thống nhất vừa được Tổng đơn vị cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã CK: SAB) thông báo ghi nhận hàng loạt khoản không cân bằng so với báo cáo tự lập trước đó.

Do đơn vị tăng giá bán hỗ trợ và chiết khấu bán hàng làm các khoản mục giảm trừ bị đổi thay, kéo theo doanh số bán hàng và cung cấp nhà cung cấp tăng thêm 44 tỷ đồng, lên 34.438 tỷ đồng. Giá vốn bán hàng điều chỉnh không tương xứng với doanh số nên lợi nhuận gộp giảm 1% (tương đương 93 tỷ đồng), xuống còn 8.865 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính của Sabeco bị chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán nhiều kỳ liên tiếp.

Báo cáo vốn đầu tư của Sabeco bị không cân bằng số liệu trước và sau kiểm toán nhiều kỳ liên tục.

Chi phí bán hàng và chủa quản đơn vị cũng tăng thêm 105 tỷ đồng. Khoản thu này đến từ việc ghi nhận bổ sung giá bán phòng ngừa giảm giá hoàn tồn kho chậm luân chuyển và trợ cấp thôi việc.

Ngoài ra, đơn vị cũng trích lập phòng ngừa bổ sung và hoàn nhập phòng ngừa đối với các khoản đầu tư vốn đầu tư tại thời điểm cuối năm 2017 làm giá bán vốn đầu tư giảm đến 68%. Đây cũng là khoản mục biến động lớn nhất về tỷ lệ % giữa báo cáo kiểm toán và tự lập.

Việc đổi thay nhiều khoản mục làm lợi nhuận sau thuế kiểm toán của đơn vị giảm hơn 188 tỷ đồng, xuống còn 4.948 tỷ đồng. Dù vậy, con số này tăng trưởng 6,3% so với năm ngoái và xác lập kỷ lục lợi nhuận mới trong vòng mười năm quay lại đây.

Đây là lần thứ hai kết quả buôn bán trong niên độ 2017 của Sabeco không cân bằng so với báo cáo tự lập. Trước đó vào tháng 8, lợi nhuận sau thuế kiểm toán được điều chỉnh tăng gần 142 tỷ đồng do nhiều khoản giá bán hỗ trợ bán hàng, truyền bá… được trình bày lại.

Theo nhận định của Công ty cổ phần Chứng khoán ACB vào đầu năm nay, cấu trúc vận hành nặng nề làm biên lợi nhuận của Sabeco vẫn rẻ hơn so với các đơn vị cùng ngành nghề trong gianh giới. Đối với triển vọng dài hạn, biên lội nhuận có thể được cải thiện nhờ tốc độ tăng trưởng của thị phần đang ở mức hoàn hảo và đặc trưng là việc thoái vốn nhà nước giúp chủa quản hệ thống hiệu quả hơn.

Phương Đông