Sabeco dùng lợi nhuận chưa chia để trả phí phạt chậm nộp thuếTheo kết luận Kiểm toán Nhà nước cách đây không lâu, Tổng tổ chức Bia, rượu, nước đái khát Sài Gòn (Sabeco) đã giữ lại hơn 2.900 tỷ đồng lợi nhuận năm 2016 trở về trước, chưa chia cho cổ đông.

Theo đại diện Vụ Tài chính và Đổi mới công ty (Bộ Công Thương), bản tính khoản 2.947 tỷ đồng chưa được chia từ năm 2016 trở về trước của Sabeco trích lập để khắc phục các vấn đề còn đó thuế tiêu thụ đặc biệt. “Khoản này được trích phòng ngừa để trả phí phạt vi phạm hành chính, tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc trưng 2007 – 2015”, đại diện Bộ Công Thương cho hay.

Ông giải thích thêm, theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Bộ Tài chính năm 2016, Sabeco phải nộp bổ sung thuế tiêu thụ đặc trưng còn thiếu thời kỳ này là 4.769 tỷ đồng và công ty đã nộp đủ bổ sung.

Bia chai sản xuất tại Tổng công ty Bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn.

Bia chai sản xuất tại Tổng tổ chức Bia, rượu, nước đái khát Sài Gòn.

Ngoài ra, Sabeco cũng phải nộp thêm phí phạt hành chính và tiền chậm nộp thuế. Do đó, để có nguồn xử lý buộc Sabeco phòng ngừa khoản 2.947 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2016 trở về trước. “Nếu thực hành đa số sứ mạng thuế theo quy định thì phần nhiều khoản phòng ngừa trên sẽ phải nộp vào ngân sách Nhà nước chứ không được dùng để chia cổ tức cho các cổ đông (kể cả cổ đông Nhà nước)”, Bộ Công Thương cho biết.

Vướng mắc này thực tiễn đã được Bộ Công Thương và Tài chính có các văn bản báo cáo, kiến nghị Thủ tướng để xử lý dứt điểm và hiện vẫn chờ cấp có thẩm quyền chuẩn y.

Theo ông Nguyễn Thành Nam – Tổng giám đốc Sabeco, đến nay doanh nghiệp vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản pháp lý nào cho phép miễn nộp tiền chậm nộp thuế theo quy định. Vì thế trong thời kì đợi quan điểm của Chính phủ, Sabeco ưng ý thực hành kết luận của Kiểm toán Nhà nước và trích lập khoản này.

Cũng theo đại diện Vụ Tài chính và thay đổi theo hướng hiện đại công ty, trong thời kỳ bán vốn Nhà nước tại Sabeco, Tổ công việc đặc trưng về chuyển nhượng vốn Nhà nước tại Sabeco đã chỉ đạo tính toán khoản phòng ngừa thuế này trong trị giá công ty. Chuyện còn đó thuế này cũng được đưa vào bản cáo bạch ban bố nguồn tin tới nhà đầu tư theo quy định.

“Việc chốt cổ đông, chia cổ tức cho các cổ đông trước khi bán vốn Sabeco cho ThaiBev sẽ được thực hành tiêu chuẩn theo các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, và Luật Chứng khoán”, Bộ Công Thương khẳng định.

Trong lúc chờ quy chế, Bộ Công Thương đã đề nghị Sabeco tạm bợ nộp phần nhiều lợi nhuận chưa sản xuất từ năm 2016 trở về trước vào ngân sách. Tuy nhiên đề nghị này của Bộ Công Thương lại làm cho Sabeco bối rối, không rõ sẽ tạm bợ nộp khoản bổ sung trên ra sao do chưa có chỉ dẫn từ cơ quan thuế. Doanh nghiệp này đã có văn bản gửi Cục thuế TP HCM đề nghị chỉ dẫn thực hành nộp thuế.

Anh Minh