Sabeco: Các nội dung Kiểm toán nêu, công ty đã xin ý kiến trước khi thực hiện

Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) vừa có tin tức giảng giải đối với những kết luận của Kiểm toán Nhà nước cho rằng đơn vị đã có nhiều sai phép trong điều hành, đầu tư trước khi bán vốn nhà nước cho đại gia nước ngoài.

Tại văn bản vừa phát đi, Sabeco cho biết, những tin tức này đều đã công bố trước khi Bộ Công Thương bán phần vốn Nhà nước tại đơn vị này. Trong đó có nội dung liên quan đến khoản thuế tiêu thụ đặc biệt giai đoạn 2007 – 2015 mà đơn vị này đã tạm nộp – phần có thể gây ảnh hưởng đến số liệu tài chính của Sabeco.

Theo tổng đơn vị, với những nội dung mà Kiểm toán Nhà nước nêu trong kết luận, đơn vị này đã tuân thủ theo Luật doanh nghiệp, các quy định pháp luật hiện hành và xin ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, phê duyệt trước khi thực hiện. Đơn vị này cũng đang triển khai thực hiện kết luận kiểm toán, đồng thời tiếp tục kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét hướng dẫn thực hiện, trong đó bao gồm việc xử lý dứt điểm vấn đề thuế tiêu thụ đặc biệt nộp bổ sung của giai đoạn 2007 – 2015 có thể ảnh hưởng đến việc phân phối lợi nhuận trước năm 2016.

Trước đó, theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước, trước khi bán vốn gần 54% cho đại gia Thái Lan, Sabeco còn hơn 2.700 tỷ đồng lợi nhuận chưa cung cấp của các năm 2016 trở về trước.

Ngoài ra, Sabeco đã đầu tư lỗ gần 445 tỷ đồng khi rót vốn vào các lĩnh vực trái ngành nghề như nhà băng, chứng khoán, quỹ đầu tư nguồn vốn… trong đó có những khoản đầu tư phải trích lập 100% trị giá đầu tư. Trong số 10 khoản đầu tư ngoài ngành nghề, số tiền lớn rót vào Ngân hàng Đông Á đến nay cổ đông không được chuyển nhượng cổ phiếu do nhà băng này bị kiểm soát đặc thù.

Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ rõ vi phạm trong chi thưởng cho ban lãnh đạo Sabeco năm 2016, khi chi vượt mức Bộ Công Thương cho phép gần 13 tỷ đồng.

Với những sai phép này, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Sabeco phải nộp ngân sách gần 2.500 tỷ đồng và buộc phải Bộ Công Thương chỉ đạo Sabeco khiến rõ duyên do, coi xét sứ mệnh tập thể, tư nhân có liên đới.

Cũng liên đới tới kết luận Kiểm toán Nhà nước với Sabeco, trước đó, Bộ Công Thương cho biết, đã và đang chỉ đạo Sabeco thực hành kết luận Kiểm toán Nhà nước. Cơ quan này cũng khẳng định sẽ cộng tác với các đơn vị chức năng rà soát, khiến rõ các nội dung báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Ngày 18/12/2017, Bộ Công Thương đã thực hiện chuyển nhượng thành công 53,59% cổ phần của Sabeco duyệt y đấu giá công khai cho Công ty TNHH Vietnam Beverage. Sau khi chuyển nhượng, Bộ Công Thương chỉ còn chiếm giữ 36,02% cổ phần tại Sabeco.

Nguyễn Hà