Quốc Cường Gia Lai lãi đột biến nhờ bán công ty conCông ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã CK: QCG) vừa thông báo báo cáo vốn đầu tư quý gần nhất với khoản lợi nhuận ghi nhận cao đột biến, dù hoạt động buôn bán chính không mấy khởi sắc.

Kết thúc quý III, đại gia phường núi ghi nhận hơn 165 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng đột biến so với khoản lỗ hơn 5 tỷ đồng cùng kỳ năm 2016. Theo đó, lợi nhuận lũy kế 9 tháng đầu năm đạt gần 400 tỷ đồng, gấp 12 lần cùng kỳ. Dù vậy, kết quả đột biến này không đến từ hoạt động buôn bán chính, mà chính yếu từ lợi nhuận hoạt động vốn đầu tư.

Trong kỳ, Quốc Cường Gia Lai chỉ đạt hơn 117 tỷ đồng kế quả kinh doanh, bằng 20% cùng kỳ, với lợi nhuận gộp chỉ hơn 12 tỷ đồng. Tuy nhiên khoản kế quả kinh doanh vốn đầu tư cao đột biến hơn 200 tỷ giúp đơn vị báo lãi lớn.

Theo giải trình của ban lãnh đạo đơn vị, xuất xứ kế quả kinh doanh trong kỳ giảm là do các công trình mới vẫn đang trong thời kỳ góp vốn vun đắp chưa đến thời kỳ bàn giao. Tuy nhiên kế quả kinh doanh hoạt động vốn đầu tư tăng mạnh nhờ chuyển nhượng vốn đầu tư tại đơn vị con.

quoc-cuong-gia-lai-lai-dot-bien-nho-ban-cong-ty-con

Đại gia phường núi vừa báo lãi tăng đột biến trong quý III dù kế quả kinh doanh giảm mạnh.

Báo cáo vốn đầu tư quý III mới thông báo cũng cho thấy danh sách đơn vị con của Quốc Cường Gia Lai đã giảm từ 6 đơn vị tại thời điểm 30/6 xuống còn 5 đơn vị, với sự “biến mất” của Công ty cổ phần Bất động sản Hiệp Phú. Trước đó, đơn vị ghi nhận khoản đầu tư 210 tỷ đồng vào đơn vị này với tỷ lệ biểu quyết 55%.

Tình đến thời điểm chấm dứt quý III, Quốc Cường Gia Lai đạt tổng của nả gần 10.900 tỷ đồng, tăng 2.700 tỷ so với thời điểm đầu năm. Tuy nhiên, phần tăng thêm chính yếu ở khoản mục phải thu, hàng tồn kho và lợi thế thương nghiệp.

Trong khi ở phần nguồn vốn, phần không cân bằng lớn nhất chính yếu ở khoản mục phải trả khác ghi nhận gần 5.300 tỷ đồng, cao gấp nhiều lần thời điểm đầu năm với chỉ hơn 750 tỷ. Trong số này, Quốc Cường Gia Lai phải trả bên thứ ba gần 4.000 tỷ đồng và phải trả các bên liên đới hơn 1.300 tỷ.

Chỉ trong 3 tháng từ đầu tháng 4 đến tháng 7, cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai đã tăng gần 5 lần từ mức hơn 6.000 đồng lên gần 30.000 đồng mỗi cổ phiếu, thời kỳ bùng nổ gắn liền với nguồn tin chuyển nhượng công trình Phước Kiển và kỳ vọng vào khoản lợi nhuận đột biến.

Tuy nhiên, sau khi có nguồn tin khẳng định chưa chuyển nhượng công trình tại phiên họp thường niên từ bà Nguyễn Thị Như Loan – Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai, cổ phiếu của đơn vị này đã chóng vánh đảo chiều. Kỳ vọng của nhà đầu tư với ngày mai của đơn vị này đề đạt qua tình hình đàm phán của cổ phiếu QCG đang bộc lộ triển vọng không mấy hăng hái. Đến phiên đàm phán gần nhất, cổ phiếu QCG chỉ còn 13.600 đồng, mất 55% trị giá so với mức đỉnh mới xác lập.

Minh Sơn