PV GAS vượt mức các chỉ tiêu sản lượng năm 2017Đại diện Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) cho biết, đến hết ngày 31/12/2017, doanh nghiệp đã thực hành vượt mức toàn bộ mục tiêu sản lượng do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giao mục tiêu năm 2017.

Cụ thể, số lượng thực hành như sau: khí ẩm tiếp thụ 9,83 tỷ m3, đạt 102% mục tiêu năm; khí khô phân phối và cung cấp 9,61 tỷ m3, đạt 104% mục tiêu năm; condensate (xăng trắng) phân phối và cung cấp 78,7 ngàn tấn, đạt 146% mục tiêu năm; bồn LPG phân phối và cung cấp 1.349,4 tấn, đạt 129% mục tiêu năm.

polyad

PV GAS luôn rà soát giám sát, giao ban công trường, khởi động các phong trào thi đua, chăm lo đời sống người cần lao.

PV GAS được ghi nhận là 1 trong những tổ chức có đóng góp lớn vào việc hoàn tất nhiệm vụ của PVN năm 2017, trong điều kiện doanh nghiệp này gặp không ít cạnh tranh do 1 số bộ máy khí đưa vào hoạt động đã lâu, giá bán dọn dẹp sửa sang ngày 1 lớn. Bên cạnh đó, do mưa nhiều, nước các hồ thủy điện ở mức cao nên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ưu ái huy động điện từ thủy điện (sản lượng huy động từ khí chỉ bằng 94% năm 2016).

Do lường trước những cạnh tranh, nên ngay từ đầu năm, PV GAS đã chủ động thực hành đồng bộ nhiều biện pháp hiệu quả, đề cao công việc an toàn – luôn luôn có chữ tín – môi trường, ấn định – điều độ khí hợp lý, thực hành chế độ vận hành tối ưu, tăng cường công việc tiết giảm giá bán, kiểm soát và thu hồi công nợ. Công ty còn rà soát giám sát, giao ban công trường, khởi động các phong trào thi đua, chăm lo đời sống người cần lao…

Theo đại diện doanh nghiệp, năm 2017, tổ chức đã hoàn tất vượt mức các mục tiêu nguồn vốn 28-68% mục tiêu, tăng so với năm 2016 (kế quả buôn bán 66.001 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 10.560 tỷ đồng, tăng 9-15% so với thực hành năm 2016). Công ty đóng góp trên 13% kế quả buôn bán và 44% lợi nhuận toàn tập đoàn; đóng góp vào ngân sách Nhà nước gần 4.690 tỷ đồng. Số liệu năm 2017 sẽ được chính xác sau khi có Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2017.

polyad

PV GAS và 1 số tổ chức người tham gia của PVN đã đạt mục tiêu kế quả buôn bán sớm trong năm 2017.

Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết năm 2017, tập đoàn đã hoàn tất vượt mức phần lớn các mục tiêu về phân phối buôn bán và nguồn vốn.

Sản lượng khai thác dầu và khí năm 2017 toàn tập đoàn đều vượt so với mục tiêu. Tổng kế quả buôn bán toàn tập đoàn vượt 12% mục tiêu năm, tăng 8% so với năm 2016; nộp ngân sách Nhà nước đạt 94.000 tỷ đồng, vượt 24% so với mục tiêu năm, tăng 4% so với năm 2016; tổng lợi nhuận sau thuế hợp lực ước đạt 23,8 ngàn tỷ đồng, vượt 43% mục tiêu năm. Trong đó, PV GAS và 1 số tổ chức người tham gia của PVN đã về đích sớm so với mục tiêu 35 – 60 ngày. Công ty này cũng được ghi nhận là 1 trong những tổ chức của PVN hoàn tất mục tiêu cả năm các mục tiêu nguồn vốn hợp lực (tổng kế quả buôn bán, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách Nhà nước).

Theo nhận định của PVN, những cạnh tranh của năm 2017 sẽ tiếp diễn hiện diện và sẽ có mật hiệu cạnh tranh hơn trong 2018. Để hoàn tất nhiệm vụ được giao trong năm mới, tập đoàn đã khởi đầu triển khai chương trình hành động thực, thuở sơ khai là khẩn trương hoàn thiện đề án tái cơ cấu toàn diện, trình cấp có thẩm quyền thông qua. Tiếp đến, tập đoàn còn an ủi ý thức và lấy lại niềm tin của cán bộ người lao an ủi toàn PVN, từ đó nỗ lực đồng lòng thực hành nhiệm vụ năm 2018 với ý thức cao nhất.

(Nguồn: PV GAS)