PV GAS tổ chức hội nghị sơ kết năm 2017Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) và Công an tỉnh Thái Bình đã đơn vị hội nghị sơ kết 1 năm thực hành quy chế liên minh bảo đảm an ninh thứ tự, an toàn các công trình khí.

polyad

Tham dự hội nghị, các đại biểu đã được lắng nghe những thuận lợi và cạnh tranh nảy sinh trong giai đoạn triển khai quy chế.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo, cán bộ Công an tỉnh Thái Bình và đại diện ban giám đốc cùng đạo các đơn vị người tham dự PV GAS. Các đại biểu đã lắng nghe báo cáo sơ kết 1 năm diễn biến thực hành quy chế liên minh, những thuận lợi và cạnh tranh nảy sinh trong giai đoạn triển khai quy chế và phương hướng trong thời kì tới.

Đại diện hai đơn vị giám định cao kết quả đạt được sau hai năm thực hành quy chế liên minh (kể từ khi hợp đồng quy chế liên minh ngày 5/6/2015). Hai bên đã chỉ đạo tiếp diễn duy trì, phát huy các kết quả đạt được trong thời kì tới. Bên cạnh đó, PV GAS và Công an tỉnh Thái Bình đã trao tặng 13 giấy khen các tập thể và tư nhân có nhiều đóng góp trong công việc liên minh giữa hai bên.

Những kết quả trong năm 2017

Hệ thống khí Hàm Rồng – Thái Bình là công trình không thể xem nhẹ liên đới đến an ninh đất nước, trải dài 24,6 km từ giàn khai thác trên biển đến trọng điểm cung cấp khí Tiền Hải, có nhiệm vụ cung cấp 560.000 m3 khí mỗi hôm mai (tương đương 200 triệu m3 khí 1 năm). Công trình có chức năng xử lý và cung cấp khí ngẫu nhiên đến các hộ tiêu thụ, phê chuẩn kênh cung cấp khí rẻ áp và CNG.

Trong năm qua, bộ máy khí Hàm Rồng – Thái Bình duy trì vận hành an toàn, hiệu quả và ổn định, hoàn tất lý tưởng kế hoạch sản lượng khí được giao. Sản lượng khí cấp đạt 144 triệu Sm3, tương đương 120% kế hoạch; lưu lượng khí tiêu thụ nhàng nhàng ngày là 15,73 MMscfd (445.445 Ksm3), trong đó lượng khí cấp cho các hộ công nghiệp là 5,03 MMscfd (142.5 Ksm3); lượng khí cấp cho CNG là 10,7 MMscfd (302.9 Ksm3).

Hiện tại, bộ máy đang cung cấp cho 18 hộ tiêu thụ khí rẻ áp và 3 đơn vị cung cấp CNG; tổng sản lượng condensate đạt 5105 m3, nhàng nhàng 12 m3 1 ngày (tương đương 9 tấn mỗi ngày), gần như condensate Thái Bình được bán cho PVOIL, đáp ứng gần như kế hoạch về quan hệ lâu dài theo quy định…

Với vai trò không thể xem nhẹ của bộ máy khí, công việc ngăn ngừa nguy cơ mất an ninh – an toàn, phòng chống cháy nổ cũng như phá hoại của các đối tượng trên công trình khí Thái Bình đã được PV GAS và Công an tỉnh Thái Bình đặc thù quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ, toàn diện trên gần như các mặt.

Những hoạt động trên tạo sự cộng tác chặt chẽ giữa các phòng, ban của Công an tỉnh Thái Bình và PV GAS, cụ thể là Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ trong việc thực hành quy chế liên minh. Sự cộng tác này nhằm bảo đảm an ninh thứ tự, an toàn các công trình khí tại Thái Bình, tạo điều kiện để bộ máy khí Hàm Rồng – Thái Bình hoạt động cung cấp buôn bán liên tục, hoàn tất lý tưởng nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, hoạt động góp phần không thể xem nhẹ trong sự lớn mạnh kinh tế xã hội của cả nước đại quát và tỉnh Thái Bình nói riêng.

Thực hiện liên minh tuyên truyền hiệu quả

Trong thời kì triển khai quy chế liên minh, các đơn vị liên đới thuộc Công an tỉnh Thái Bình, nhiều ban tay nghề có liên đới thuộc PV GAS, Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ, Công ty CP Phân phối Khí Thấp áp Việt Nam và đơn vị chức năng các cấp đã chủ động động liên minh chặt chẽ chỉ đạo, triển khai các kế hoạch. Các bên đã cùng nhau lên phương án chở che an ninh an toàn công trình khí, vun đắp phương án phòng cháy chữa cháy cho Hệ thống khí Hàm Rồng Thái Bình.

Các đơn vị đều quán triệt ý thức nội dung quy chế liên minh, chủ động đơn vị triển khai các chỉ thị, quyết nghị của Đảng, chính sách, luật pháp Nhà nước và những văn bản của cơ quan chức năng về nhiệm vụ chở che an ninh chính trị, an ninh kinh tế, thứ tự an toàn xã hội, an toàn dầu khí. Hai đơn vị thường xuyên công bố diễn biến và những văn bản luật pháp có liên đới đến công việc chở che an ninh an toàn dầu khí, những chủ trương của Đảng và Nhà nước về chỉ tiêu lớn mạnh kinh tế…

Mỗi bên đã thực hành tổng kết báo cáo hàng năm để giám định diễn biến, kết quả liên minh, qua đó chỉ ra những biến động, cạnh tranh, giảm thiểu cụ thể để kịp thời điều chỉnh bổ sung kế hoạch, phương án thích hợp điều kiện thực tại và diễn biến an toàn an ninh diễn ra trên bản đồ.

Năm 2017, Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ liên minh với chính quyền địa phương đơn vị tuyên truyền tập kết hai đợt truyền thông chở che an ninh, an toàn con đường ống dẫn khí tới quần chúng tại xã Đông Cơ và xã Đông Minh, quận Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Đợt truyền thông khác được đơn vị tại trụ sở Đồn Biên phòng Cửa Lân (thuộc Ban chấp hành Bộ tổ Biên phòng tỉnh Thái Bình) thực hành truyền thông chở che an ninh an toàn dầu khí biển tới người dân địa phương (ngư dân đánh bắt hải sản), cung cấp nguồn tin về các quy định về an ninh an toàn dầu khí, hạn chế các rủi ro như neo tàu móc vào con đường ống dẫn khí khiến cho hư hỏng con đường ống…

Ngày 28/9/2017, tại Trung tâm Phân phối Khí Tiền Hải, Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ cũng liên minh thực hành truyền thông chở che an ninh an toàn tuyến ống dẫn khí, đến các đơn vị có hoạt động liên đới đến công trình khí trên bản đồ. Ngoài ra, đơn vị liên minh với địa phương thường xuyên thực hành truyền thông phê chuẩn đài truyền thanh tại các xã Đông Cơ, Đông Minh, Nam Thịnh.

polyad

PV GAS và Công an tỉnh Thái Bình đã trao tặng giấy khen cho tập thể và tư nhân có nhiều đóng góp trong công việc liên minh giữa các bên.

Phối hợp chở che an ninh an toàn

Với công việc chở che an ninh thứ tự trên công trình khí, Công an tỉnh Thái Bình, ban tay nghề có liên đới thuộc PV GAS, Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ và các đơn vị chức năng các cấp đã chủ động liên minh chặt chẽ trong chỉ đạo, triển khai công việc chở che chặt chẽ và hiệu quả. Trong năm 2017, các đơn vị không xảy ra vụ việc mất an ninh an toàn nào trên gần như công trình khí Hàm Rồng Thái Bình.

Các bên đã liên minh chở che an ninh an toàn Hệ thống khí Hàm Rồng Thái Bình vào các ngày lễ, Tết trong năm với hàng chục lượt cán bộ, tổ viên tham dự trong và ngoài giờ khiến cho việc. PV GAS đã địa chỉ thường xuyên để nắm nguồn tin, diễn biến có liên đới đến an ninh an toàn công trình khí. Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ cũng liên minh với Công ty CP Dịch vụ chở che an ninh Dầu khí Việt Nam (PVS) để chở che các kế hoạch trên mỗi trạm khí và tuyến ống tại Thái Bình, bảo đảm an ninh thứ tự cho kế hoạch chở che.

Công tác giải thích tập huấn phòng cháy chữa cháy được các đơn vị đặt lên bậc nhất. 41 cán bộ người cần lao viên PV GAS được tham dự hai lớp training phòng cháy chữa cháy. Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ liên minh đơn vị diễn tập phương án ứng cứu sự cố rò rỉ khí, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Tiền Hải vào tháng 11/2017, chủ động ngăn ngừa sự cố cháy nổ, bảo đảm an toàn trong cần lao…

Ngày 31/5/2017, Công an quận Tiền Hải thực hành rà soát điều kiện về an ninh, thứ tự tại Trung tâm Phân phối khí Tiền Hải. Công an quận Tiền Hải đã cấp Giấy chứng thực số 185/GCN ngày 1/6/2017, chứng thực Trung tâm Phân phối khí Tiền Hải có đủ điều kiện về an ninh, thứ tự. Ngày 13/11/2017, Phòng Cảnh sát Môi trường đã tiến hành khảo sát, nắm bắt diễn biến chấp hành luật chở che môi trường đối với Bộ phận Hàm Rồng Thái Bình – Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ và công nhận đạt căn cứ cho hạ tầng.

Trong năm, Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ đã liên minh chặt chẽ với các bên hoàn tất 100% kế hoạch định kỳ đã được phê chuẩn và tối thiểu 97% công việc đột xuất đúng hạn.

(Nguồn: PV GAS)