PV GAS lãi lớn nhờ giá dầu tăng

Báo cáo của Tổng đơn vị khí Việt Nam (PV GAS) 6 tháng đầu năm cho thấy, kế quả kinh doanh đạt 37.455 tỷ đồng, vượt 135% tiêu chí và đạt 66% tiêu chí năm. Theo đó, lợi nhuận trước thuế của đơn vị 6.602 tỷ đồng, chiếm 82% tiêu chí năm.

Theo lãnh đạo đơn vị này, với mức kế quả kinh doanh và lợi nhuận tốt đơn vị có thể sẽ vượt tiêu chí lợi nhuận năm. 6 tháng đầu năm đơn vị cung cấp kịp thời và ổn định lượng khí mà Nhà nước giao. Ngoài ra, giá dầu nhàng nhàng cao hơn so với giá tiêu chí (giá thực tại 71 USD 1 thùng, tăng 42% so với tiêu chí) nên đơn vị có nhiều thuận lợi. Song song đó, sản lượng dầu nhẹ, LPG, condensate vượt tiêu chí đợi mong.

Ông Lê Như Linh, Chủ tịch Hội đồng quản trị PV GAS cho hay, năm nay, để vững mạnh vững bền, đơn vị đã và đang đầu tư 24 công trình, trong đó 50% là công trình hàng ngũ A, bao gồm các các con phố ống dẫn khí cao thế, rẻ áp, dẫn khí từ các mỏ về trực tiếp tới hộ tiêu thụ.

“Để xin hứa nguồn khí ổn định, đơn vị đang nỗ lực thương lượng với đối tác nước ngoài để có thể nhập khí từ Indonesia và Malaysia về Việt Nam theo các con phố ống. Chúng tôi không chỉ bán khí mà còn sẽ chế biến khí khiến nguyên liệu cho đơn vị”, ông Linh đề cập và cho biết, cũng đang đầu tư cơ sở vật chất cơ sở vật chất du nhập LNG. Công ty lên tiêu chí đầu tư vun đắp kho trữ 1 triệu tấn LNG 1 năm. Công ty đang hoàn thành giấy tờ đầu tư và lựa chọ nhà thầu. Đây là tiêu chí để 10 năm nữa, lượng khí LNG nhập về từ nước ngoài của đơn vị luôn ổn định.

Theo ông Linh, 6 tháng cuối năm, đơn vị sẽ thực hành tăng vốn góp tại PV GAS South, PV GAS North lên 51%, liên minh với Tập đoàn vun đắp phương án thoái vốn tại đơn vị.

Năm nay đơn vị đặt tiêu chí kế quả kinh doanh thuần thống nhất đạt 55.726 tỷ, lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 6.429 tỷ đồng, tuần tự giảm hơn 3,5% và 33,5% so với kết quả năm 2017. Tính đến hết 30/6, tổng số cán bộ viên chức của đơn vị đạt 3.720 người, thu nhập bình quân 20 triệu đồng 1 người 1 tháng.

Thi Hà