PV Gas dự kiến chia cổ tức 40% trong năm 2018Tổng tổ chức Khí Việt Nam (PV Gas) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại tòa nhà PV Gas Tower, TP HCM. Điều hành đại hội có ông Lê Như Linh, Chủ tịch HĐQT; ông Dương Mạnh Sơn, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc; ông Phan Quốc Nghĩa, thành viên HĐQT PV Gas. Ngoài ra, đại hội còn có lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Công ty TNHH Deloitte Việt Nam…

Số lượng cổ đông hoặc người đại diện cổ đông tham dự là 110 cổ đông; tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện là 1,8 tỷ cổ phần, chiếm 97,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tổng tổ chức.

PV Gas dự kiến chia cổ tức 40% trong năm 2018

Tại đại hội, PV Gas đã trình Đại hội đồng cổ đông đàm đạo và xét duyệt các tờ trình. Đó là báo cáo kết quả hoạt động cung ứng buôn bán năm 2017, báo cáo vốn đầu tư năm 2017 đã được kiểm toán, phương án cung cấp lợi nhuận năm 2017, chiến lược cung ứng buôn bán và cung cấp lợi nhuận năm 2018; báo cáo hoạt động của đại hội đồng cổ đông năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018. Bên cạnh đó là báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018, bắt buộc chọn lựa tổ chức kiểm toán độc lập năm 2018; báo cáo thực hành tiền lương, thu nhập năm 2017 và chiến lược tiền lương, thu nhập năm 2018 của hội đồng quản trị và ban kiểm soát.

PV Gas dự kiến chia cổ tức 40% trong năm 2018 - 1

Báo cáo trước đại hội đồng cổ đông, ông Dương Mạnh Sơn, Tổng giám đốc PV Gas nhấn mạnh, từ đầu năm 2017, PV Gas đã chủ động thực hành đồng bộ nhiều biện pháp để hoàn tất chiến lược cung ứng buôn bán. Năm 2017, tổ chức hoàn tất vượt mức toàn bộ các mục tiêu chiến lược (sản lượng vượt 2-41%; mục tiêu vốn đầu tư vượt 28-145%). Một số mục tiêu chính đã về đích trước chiến lược 2 – 3 tháng như cung ứng và buôn bán LPG, Condensate, kế quả kinh doanh, lợi nhuận, nộp Ngân sách Nhà nước.

PV Gas đóng góp khoảng 13% kế quả kinh doanh và 26% lợi nhuận toàn PVN và đứng top đầu các tổ chức trong tập đoàn có tỷ suất lợi nhuận sau thuế, vốn chủ sở hữu và trên vốn điều lệ cao (23% và 51%); chia cổ tức đạt tỷ lệ 40% vốn điều lệ trong năm 2017 (so với chiến lược là 30%).

Bên cạnh đó, tổ chức đã vận hành an toàn các công trình, bộ máy khí; hoàn tất công việc đầu tư, đưa công trình GPP Cà Mau, cấp bù khí ẩm Nam Côn Sơn vào hoạt động góp phần gia tăng trị giá khí. Đồng thời hoàn tất ký các giao kèo, phụ lục giao kèo với các người dùng tiêu thụ khí theo giá khí, giá cước mới được Chính phủ thông qua và ký ký kết về giá cước tải công trình con đường ống dẫn khí tự dưng lô B – Ô Môn với các đối tác trong và ngoài nước.

Trong năm qua, tổng tổ chức cũng ký 1 loạt biên bản ghi nhớ về kết hợp đầu tư, buôn bán trong và ngoài nước như Tập đoàn AES và Tập đoàn Alaska Gasline Development Corporation (AGDC); vun đắp và đưa vào tiêu dùng thương hiệu, bộ nhận mặt mới thương hiệu mới.

PV Gas dự kiến chia cổ tức 40% trong năm 2018 - 2

Dự kiến trong năm 2018, PV Gas sẽ có những sự kiện nổi trội như hoàn tất công việc đầu tư, đưa công trình tăng tiến hiệu suất thu hồi LPG tại Dinh Cố vào hoạt động góp phần gia tăng trị giá khí; khởi công công trình LNG Thị Vải, dự tính chia cổ tức đạt 40% vốn điều lệ.

Cũng tại đại hội, PV Gas còn trình các cổ đông coi xét xét duyệt 1 số tờ trình khác như:

Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ PV Gas: có 12 mục bắt buộc, trong đó có việc tiêu dùng logo mới của PV Gas, 1 số điều khoản trong tổ chức và nhiệm vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Tờ trình về việc xét duyệt Quy chế nội bộ về quản trị của PV Gas: Nội dung quy chế gồm 9 chương và 53 điều, được vun đắp theo đề nghị của luật pháp về quản trị tổ chức cổ phần niêm yết theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định luật pháp hiện hành có liên đới và Điều lệ PV Gas thích hợp với hoạt động cung ứng buôn bán của PV Gas.

Quy chế nhằm thực thi 1 chính sách rõ ràng về quản trị tổ chức và bảo đảm sự lớn mạnh vững bền và sáng tỏ của tổng tổ chức, che chở quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông; là hạ tầng để giám định việc thực hành quản trị tại Tổng tổ chức. Quy chế được ứng dụng đối với Tổng tổ chức Khí Việt Nam – Công ty cổ phần và khuyến khích việc ứng dụng các nội dung thích hợp của quy chế này đối với các tổ chức con của tổng tổ chức.

Đại hội đồng cổ đông cũng hợp nhất giao cho cho HĐQT tự cân đối và quy định: điều chỉnh chiến lược cung ứng buôn bán năm 2018 khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đổi thay giá dầu để tính toán chiến lược năm 2018 hoặc theo giá dầu thực tại hoặc khi có sự đổi thay liên đới đến hoạt động đầu tư vun đắp; trích quỹ đầu tư lớn mạnh năm 2017 nhưng tối đa không quá 2.351 tỷ đồng.

Tờ trình bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát: bắt buộc Đại hội đồng cổ đông coi xét và xét duyệt việc giao Trưởng Ban kiểm soát quy định sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Tờ trình báo cáo công trình đầu tư vun đắp công trình Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh.

Tờ trình về Quy chế bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị PV Gas tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Ông Đỗ Đông Nguyên, Thạc sĩ chuyên lĩnh vực Hóa dầu, Kỹ sư kỹ thuật hóa và ông Nguyễn Anh Tuấn, Thạc sĩ chuyên lĩnh vực Quản trị buôn bán, Kỹ sư chuyên lĩnh vực Vi khí hậu và Môi trường Xây dựng đã được giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông chọn lựa, bầu vào vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị PV Gas nhiệm kỳ 2018-2023.

Với tỷ lệ cổ đông tham dự đồng tình đều đạt trên 99% đến 100%, phần đông các tờ trình đã được Đại hội đồng cổ đông xét duyệt.

Đoàn Chủ tịch Đại hội cũng dành nhiều thời kì để giải đáp các thắc mắc, chấp vấn của cổ đông về các báo cáo liên đới. Phần lớn quan điểm xoay quanh chiến lược cung ứng buôn bán năm 2018, các công trình đầu tư vun đắp, diễn biến thoái vốn của PVN tại PV Gas, kết quả hoạt động cung ứng buôn bán quý I/2018, diễn biến buôn bán LPG trong những năm mới đây… Trong khi giải trình trước cổ đông, Ban lãnh đạo PV Gas đã khẳng định những nỗ lực cố gắng vun đắp và lớn mạnh vững bền thương hiệu PV Gas, trên hạ tầng sáng tỏ và lôi kéo các nguồn đầu tư trong và ngoài nước, triển khai chiến lược lớn mạnh lĩnh vực công nghiệp khí trong nỗ lực bảo đảm lợi quyền của cổ đông và nhà đầu tư.

(Nguồn: PV Gas)