PV Gas đẩy mạnh chương trình hành động năm 2018Đại diện PV Gas cho biết, 2018 được xem là năm bản lề, có ý nghĩa cần thiết trong việc thực hiện tiêu chí 5 năm 2016- 2020, cũng như các tiêu chí trong mục tiêu vững mạnh đến năm 2025 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cũng như Tổng doanh nghiệp Khí Việt Nam – CTCP (PV Gas).

Trong năm 2017, PV Gas đã hoàn tất các tiêu chí, nhiệm vụ đặt ra, thực hiện tốt công việc cung cấp buôn bán, vận hành an toàn, xin hứa cung cấp khí ổn định cho các hộ tiêu thụ, góp phần xin hứa an ninh năng lượng đất nước, ngăn chặn đà suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kính tế và xin hứa an sinh xã hội.

Trong năm nay, doanh nghiệp đặt tiêu chí đạt mức cao nhất của các tiêu chí, nhiệm vụ tiêu chí năm 2018 và tiêu chí 5 năm 2016-2020. Để thực hiện điều này, doanh nghiệp đã vun đắp chương trình hành động năm 2018 cụ thể thích hợp với tổng doanh nghiệp qua đó triển khai thực hiện theo chương trình hành động của PVN.

polyad

Lãnh đạo PV Gas đặt tiêu chí vượt tiêu chí đề ra.

Trong đó, chương trình sẽ quy tụ vào việc ổn định doanh nghiệp, phát huy tối đa nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp vận hành an toàn, cung cấp khí tối đa và ổn định, góp phần cùng tập đoàn đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao hơn năm 2017. Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ tăng tiến quan hệ lâu dài tăng trưởng, ngăn chặn lạm phát cao quay lại, tăng kỹ năng kỹ sảo xin hứa an sinh xã hội, chủ động hội nhập, tăng tiến hiệu quả cộng tác quốc tế, góp phần xin hứa an ninh năng lượng.

“Với khẩu hiệu ‘Bản lĩnh – Đoàn kết – Đổi mới – Hành động’, PV Gas sẽ chủ động vun đắp và thực hiện đồng bộ các giải pháp thích hợp với điều kiện của từng tổ chức nhằm thực hiện thành công các tiêu chí, tiêu chí tiêu chí được giao, góp phần thực hiện thành công tiêu chí chung vững mạnh của tập đoàn, tổng doanh nghiệp trong năm 2018”, đại diện doanh nghiệp cho biết.

Theo đó, PV Gas sẽ quy tụ thúc đẩy hoạt động cung cấp buôn bán, vận hành an toàn, chế biến và buôn bán hiệu quả các hàng hóa, sản phẩm, nhà cung cấp chủ đạo của Tổng doanh nghiệp; vận hành an toàn cơ sở công nghiệp khí hiện có (các con phố ống dẫn khí, nhà máy chế biến khí…). Doanh nghiệp sẽ kết hợp với các chủ mỏ, vun đắp tiêu chí huy động khí từng tháng, quý để xin hứa sản lượng khí đưa về bờ hoàn tất tiêu chí và tối ưu.

PV Gas cũng sẽ chủ động kết hợp với PVN, tổ chức người tham dự PVN đẩy mạnh triển khai các công trình đầu tư bộ máy nhặt nhạnh khí đưa vào bờ như công trình Lô B-Ô Môn, Nam Côn Sơn 2 (quá trình 2), Sao Vàng – Đại Nguyệt, Sư Tử Trắng, Cá Rồng Đỏ…; tham dự hoạt động đầu tư thượng nguồn trong và ngoài nước khi có đủ điều kiện. Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh công việc vững mạnh thị phần tiêu thụ khí; tăng cường chế biến sâu và nhiều hình thức hóa hàng hóa; đồng thời chuẩn bị các phương án để sẵn sàng với thị phần khí giá cao trong ngày mai.

Không những thế PV Gas sẽ quy tụ nguồn lực cho đầu tư vững mạnh, mở mang các công trình thuộc lĩnh vực cung cấp, buôn bán chính. Tiến độ các công trình chuẩn bị đầu tư, khởi công và hoàn tất trong năm 2018 được giám sát chặt chẽ.

polyad

Ngoài buôn bán, PV Gas luôn chú trọng thực hiện công việc xã hội.

Một trong những chương trình hành động của PV Gas là quy tụ mọi nguồn lực đẩy mạnh hoàn tất các công trình, nội dung công việc đang trong khâu chuẩn bị, thực hiện đầu tư. Đó là công trình tăng tiến hệ số thu hồi LPG tại nhà máy GPP Dinh Cố; các con phố ống nhặt nhạnh khí mỏ Cá Rồng Đỏ; kho LNG 1 triệu tấn Thị Vải; các con phố ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – quá trình 2; công trình các con phố ống nhặt nhạnh vận tải khí mỏ Sư Tử Trắng; công trình tách Ethane tại nhà máy GPP2…

Bên cạnh đó, 1 trong những nhiệm vụ chính trị cần thiết mà PV Gas vẫn luôn chú trọng là bình ổn thị phần khi thiếu hàng, sốt giá, đặc trưng trong dịp Lễ, Tết. Công ty đã chỉ đạo các tổ chức vun đắp, triển khai các giải pháp xin hứa cân đối đủ các loại hàng hóa không được lãng quên dùng cho nhu cầu quý khách hàng trong nước theo từng tháng, quý; kiểm soát chặt quan hệ lâu dài các kênh cung cấp hàng hóa, hàng hoá, nhà cung cấp bán hàng để mau chóng đưa sản phẩm đến người dùng thuận lợi, với báo giá hợp lý.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng sẽ kết hợp với các cơ quan, cung cấp hồ hết và kịp thời các tin tức về việc xin hứa cung ứng các hàng hóa không được lãng quên của tổng doanh nghiệp, tổ chức người tham dự, các giải pháp đối phó trong trường hợp cấp thiết nhằm ổn định tâm lý người dùng khi có những biến động của thị phần.

Năm 2018 cũng là thời kì PV Gas tiếp diễn đẩy mạnh thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp theo tiêu chí đề ra trong công việc tái cấu trúc quá trình 2016-2020 đã được PVN duyệt y. Công ty đã vun đắp, trình tập đoàn và doanh nghiệp thực hiện phương án thoái vốn của PVN tại tổng doanh nghiệp từ 95,76% vốn điều lệ xuống tối thiểu 65% vốn điều lệ (tỷ lệ của Tập đoàn nắm giữ sau khi giảm là trên 65%).

Trong năm nay, PV Gas sẽ hoàn tất thoái gần như vốn của tổng doanh nghiệp tại Gas City; hoàn tất phương án và thực hiện tăng tỷ lệ vốn nắm giữ của tổng doanh nghiệp tại PVGas North và PVGas South lên 51% vốn điều lệ; vun đắp và thực hiện phương án tái cấu trúc tổng thể tại PV Pipe.

Ngoài ra, PV Gas vẫn tiếp diễn thực hiện công việc thay đổi tích cực doanh nghiệp, thực hiện chắt bóp, chống phung phá; đẩy mạnh công việc nghiên cứu và vận dụng kết quả nghiên cứu công nghệ và kỹ thuật để tăng tiến hiệu quả cung cấp buôn bán, tiếp diễn thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cộng đồng…

(Nguồn: PV Gas)