PNJ lãi gấp 1,6 lần năm ngoáiCông ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận – PNJ vừa thông báo báo cáo vốn đầu tư hiệp lực và riêng lẻ quý IV năm 2017. Theo đó, kế quả kinh doanh bán hàng quý cuối năm được ghi nhận tăng 22% so với cùng kỳ; luỹ kế cả năm kế quả kinh doanh thuần đạt 10.977 tỷ đồng vượt chỉ tiêu 7,6%. Đây cũng là mức kế quả kinh doanh lớn nhất đơn vị đạt được từ năm 2011 đến nay. Trong đó, kế quả kinh doanh bán hàng của đơn vị mẹ có trị giá 10.920 tỷ đồng, chiếm 99,4% kế quả kinh doanh hiệp lực.

Trang sức bán lẻ góp phần đưa kế quả kinh doanh PNj tăng mạnh.

Trang sức bán sỉ góp phần đưa kế quả kinh doanh PNJ tăng mạnh.

Theo thuyết minh vốn đầu tư, kế quả kinh doanh tăng chính yếu đến từ trang sức bán sỉ – kết quả của việc thực hành chỉ tiêu mở mang bộ máy. Cụ thể, trong năm 2017 PNJ đã khai trương mới thêm 50 shop, nâng tổng số shop lên con số 273.

Dự kiến đầu năm 2018, PNJ sẽ có 300 shop phủ khắp cả nước. Như vậy, bây giờ PNJ vẫn là công ty dẫn đầu về thị phần bán sỉ vàng trang sức (thị phần của đơn vị ước tăng 0,5% so với cùng kỳ, lên 27%).

Nhờ kế quả kinh doanh tăng mạnh, khi mà các khoản vay giảm nên chi phí vốn đầu tư trong năm giảm hơn 100 tỷ đồng so với năm trước. Điều này giúp lợi nhuận hiệp lực sau thuế của PNJ đạt 726 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu gần 21% và tăng 61% so với năm ngoái (450 tỷ đồng).

Tại đại hội đồng cổ đông tháng 4/2017, PNJ đã trình phương án trích lập 1,5% lợi nhuận sau thuế để thưởng cho HĐQT và Ban điều hành giả thử đạt chỉ tiêu lợi nhuận năm. Trường hợp đơn vị vượt chỉ tiêu lợi nhuận, mức thưởng trích thêm là 20% phần vượt. Như vậy, so với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 600,8 tỷ đồng thì năm 2017, HĐQT và Ban điều hành sẽ được trích thưởng thêm hơn 25 tỷ đồng.

Thanh Lê