Phó thủ tướng: Nhiều Bộ cố xin dự án nhưng lại không triển khaiTrong buổi làm cho việc sáng nay (24/5) với ba Bộ khối xã hội về công việc giải ngân vốn đầu tư công trung hạn và tiêu chí năm 2018, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã đặt vấn đề, vì sao nhiều công trình được ưu tiên cấp vốn, thậm chí giải ngân tạm ứng rất nhiều nhưng không hoàn tất đúng tiến độ.

“Cơ sở 2 Bệnh viên Bạch Mai và Việt Đức là công trình trọng tâm được ưu tiên, không chỉ được xếp đặt vốn, mà còn giải ngân tạm ứng rất nhiều, đất thì có sẵn nhưng vì sao làm cho mãi không xong. Đến nỗi bệnh nhân, bác sỹ phải nặng nhọc như hiện tại”, Phó thủ tướng đặt vấn đề với đại diện Bộ Y tế. Ông cho rằng có trạng thái lúc lập tiêu chí đầu tư công trung hạn thì các Bộ, lĩnh vực xin bằng được công trình của mình, nhưng lúc triển khai thì lại không chịu làm cho.

Phó thủ tướng cho rằng việc chậm tiến độ với đầu tư công không nằm ở Luật mà chủ yếu ở khâu thực hiện.

Phó thủ tướng cho rằng việc chậm tiến độ với đầu tư công không nằm ở Luật mà cốt yếu ở khâu thực hành.

Theo báo cáo, tiêu chí đầu tư công trung hạn xếp đặt cho ba Bộ này là 44.000 tỷ đồng, trong đó Bộ Y tế được giao 32.000 tỷ, Bộ Giáo dục là 8.000 tỷ đồng, còn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là 3.500 tỷ đồng.

Riêng năm 2018, Bộ Y tế phải giải ngân 5.260 tỷ đồng, Bộ Giáo dục là hơn 1.300 tỷ đồng, còn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là 337 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến hết tháng 4/2018, tỷ lệ giải ngân của ba Bộ này chỉ đạt tuần tự là 1,36%, 17% và 6,28%. Đây cũng là ba Bộ có tiến độ giải ngân rất chậm, “chậm nhất toàn quốc” theo thẩm định của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ.

Đối với Bộ Y tế, Phó thủ tướng đề xuất làm cho rõ khởi thủy chậm tiến độ tại hai công trình trọng tâm là Bệnh viện Bạch Mai cơ sở vật chất 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở vật chất 2.

“Đây là 1 trong những điển hình yếu kém trong đầu tư vun đắp, dù rằng rất bức thiết, bệnh viện thì quá tải, người bệnh thì cay đắng, nhà nước tụ họp toàn lực vào đây, không thiếu tiền, nhưng công trình này giải ngân rất chậm, không có người lao động làm cho việc”, Phó thủ tướng nhận xét.

Ngoài 2 công trình bệnh viện trên, Bộ Y tế còn 8 công trình tiêu tiêu dùng vốn Trái phiếu Chính phủ. Với 5 công trình tiêu tiêu dùng vốn trái phiếu Chính phủ đã được ưng chuẩn tiêu chí đầu tư, Phó thủ tướng đề xuất phải sớm hoàn thiện đấu thầu chọn nhà thầu để triển khai ngay trong quý II/2018, không được chậm hơn.

Còn 3 công trình chưa ưng chuẩn chủ trương đầu tư là Bệnh viện Nhi cơ sở vật chất 2, bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở vật chất 2 và bệnh viện K, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đề xuất huỷ dự toán trong tiêu chí trung hạn và thu hồi vốn giao giả thiết tới 31/10 vẫn chưa ưng chuẩn xong chủ trương đầu tư.

Với Bộ Giáo dục, lãnh đạo Chính phủ đề xuất đẩy nhanh tiến độ thực hành 3 công trình ODA có nguy cơ không hoàn tất trong năm 2018, nhất là Đại học Cần Thơ. Còn các công trình ODA của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang gặp vướng mắc về chi thường xuyên và chi đầu tư, Phó thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ động coi xét, khắc phục theo ý thức kết luận của Thủ tướng về vấn đề này.

Để xảy ra trạng thái này, Phó thủ tướng cho rằng sứ mệnh chính là ở khâu thực hành của các bộ, thay vì đổ lỗi cho Luật.

Lãnh đạo Chính phủ đề xuất các Bộ nêu rõ khởi thủy trong doanh nghiệp thực hành các biện pháp đầu tư vun đắp, chỉ rõ sứ mệnh của Chính phủ hay là của Bộ trưởng, Thứ trưởng đảm đang lĩnh vực trong doanh nghiệp thực hành. Đồng thời các Bộ phải thực hành thanh, rà soát, bảo đảm biện pháp thực hành, thay vì trạng thái “họp xong để đấy”.

“Việc chậm tiến độ công trình đầu tư công không chỉ phí phạm nguồn lực, phí phạm phần giải ngân tạm ứng nhưng không tiêu dùng, mà còn không đáp ứng kịp thời nhu cầu vững mạnh y tế, giáo dục, văn hoá”, Phó thủ tướng kết luận.

Minh Sơn