Phó thống đốc yêu cầu hoàn thành bộ tiêu chuẩn thẻ chip nội địa

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo vun đắp căn cứ thẻ chip nội địa vừa mới đây, ông Nguyễn Kim Anh – Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước đề xuất, các người tham gia Ban chỉ đạo và các doanh nghiệp liên đới khẩn trương hoàn thiện bộ căn cứ thẻ chip nội địa nhằm chuyển đổi thẻ nhà băng sang thẻ chip đúng tiêu chí.

Lãnh đạo Công ty cổ phần trả tiền đất nước Việt Nam (NAPAS) cho biết, hiện đã hoàn tất việc vun đắp bộ căn cứ thẻ chip nội địa cho thẻ tiếp xúc (contact). Bộ căn cứ này hoàn toàn tương thích với căn cứ EMV, tương đồng với căn cứ của các công ty thẻ quốc tế (Visa, MasterCard, JCB, UnionPay,…).

NAPAS đã chuyển giao các tài liệu khoa học cho 1 số nhà băng, nhà cung cấp thiết bị chấp thuận trả tiền (ATM, POS) và thẻ để chỉnh sửa bộ máy, thực hành triển khai thể nghiệm. Sau khi thể nghiệm, các bên đã hiệp lực thẩm định bộ căn cứ thẻ chip nội địa cho thẻ tiếp xúc khả thi trên môi trường thực tiễn, đủ điều kiện ban hành và triển khai trên hầu hết thị phần.

Ngoài ra, NAPAS cùng các bên liên đới cũng đã hoàn tất basic các hạng mục chính để triển khai khai thể nghiệm thẻ không tiếp xúc (contactless) và nghiên cứu nâng cấp bộ căn cứ thẻ chip nội địa để hỗ trợ các đàm phán trả tiền di động (NFC).

Chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về chuyển đổi thẻ nhà băng từ thẻ từ sang thẻ chip rất không thể thiếu trong bối cảnh ngày nay nhằm cam đoan an ninh, an toàn trong hoạt động thẻ nhà băng. Bên cạnh đó, nó cũng tạo thuận lợi cho việc gia tăng các tính năng, nhân thể ích cho chủ thẻ và là tiền đề để Việt Nam có thể triển khai thêm áp dụng ngoài lĩnh vực trả tiền nhà băng.

Anh Tú