Phó thống đốc Nguyễn Phước Thanh nghỉ hưu từ 1/10Cụ thể, Thủ tướng quy chế ông Trần Bá Huấn, Ủy viên Hội đồng chủa quản, Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam và ông Nguyễn Phước Thanh, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/10.

Ông Nguyễn Phước Thanh sinh ngày 23/9/1957, quê ở An Giang. Ông Thanh bắt đầu sự nghiệp tà tàm cán bộ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh An Giang năm 1982. Đến 1988, ông về nhà băng thương nghiệp khiến cho việc với chức phận giám đốc 1 chi nhánh của Agribank ở An Giang. Ông về Vietcombank năm 1991, đến 2007 được bổ dụng Tổng giám đốc thay cho người tiền nhiệm là ông Vũ Viết Ngoạn (điều động sang khiến cho Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội và hiện là Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia).

Ông Thanh đảm trách chức Tổng giám đốc Vietcombank cho tới tháng 7/2013 thì được bổ dụng khiến cho Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

pho-thong-doc-nguyen-phuoc-thanh-nghi-huu-tu-1-10

Phó thống đốc Nguyễn Phước Thanh nghỉ hưu từ 1/10.

Trong thời kì khiến cho Phó Thống đốc, ông Thanh đảm trách các vấn đề như giúp Thống đốc khắc phục các công việc được ủy nhiệm. Phụ trách công việc thanh tra nhà băng; tái cơ cấu nhà băng và xử lý nợ xấu; chủa quản cấp phép và hoạt động các Tổ chức nguồn vốn vay; thanh tra hành chính, khắc phục tố giác, tố giác và phòng chống hà lạm.

Ông Thanh cũng được giao trực tiếp chỉ đạo, đảm đương các doanh nghiệp: Cơ quan Thanh tra, giám sát nhà băng (mảng công việc liên đới đến công việc thanh tra nhà băng; tái cơ cấu nhà băng và xử lý nợ xấu; chủa quản cấp phép và hoạt động các Tổ chức nguồn vốn vay; thanh tra hành chính, khắc phục tố giác, tố giác và phòng chống hà lạm); Công ty Quản lý của nả của các doanh nghiệp nguồn vốn vay Việt Nam (VAMC); Văn phòng đại diện Ngân hàng Nhà nước tại TP HCM.

Ngoài ra, ông cũng đảm trách việc trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP HCM.

Tại Ngân hàng Nhà nước, Ban lãnh đạo ngày nay gồm Thống đốc Lê Minh Hưng cùng các Phó thống đốc là ông Nguyễn Đồng Tiến, ông Đào Minh Tú, bà Nguyễn Thị Hồng và ông Nguyễn Kim Anh.

Thanh Lê