Petrolimex mất gần 4.800 tỷ đồng sau kiểm toán

Theo báo cáo vốn đầu tư vừa được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã chứng khoán: PLX) ban bố, tổng của nả tính đến cuối năm của đơn vị mẹ tăng hơn 320 tỷ đồng sau kiểm toán. Trong khi đó, của nả thống nhất lại giảm đến 4.781 tỷ đồng so với báo cáo tự lập, xuống còn 61.770 tỷ đồng. Đây là khoản mục không cân bằng lớn nhất giữa hai báo cáo tính theo trị giá tuyệt đối.

Ban lãnh đạo tập đoàn cho biết, nguyên cớ chính làm của nả giảm đột biến là do trình bày lại khoản đầu tư vào ba đơn vị con theo cách thức vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, tập đoàn giảm tỷ lệ sở hữu tại Tổng đơn vị cổ phần Bảo hiểm Petrolimex xuống 40,95% sau khi công ty này phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài. Quyền biểu quyết tại Công ty cổ phần Xây lắp I và Xây lắp III cũng giảm xuống dưới 50% do tập đoàn rút người đại diện vốn khỏi Hội đồng quản trị.

Điều chỉnh này kéo theo vốn chủ sở hữu cuối kỳ của tập đoàn giảm 875 tỷ đồng so với báo cáo tự lập, xuống còn 23.383 tỷ.

Năm 2017, Petrolimex ghi nhận doanh số thuần bán hàng và cung cấp nhà cung cấp đạt 153.697 tỷ đồng, tăng hơn 30.000 tỷ đồng so với năm ngoái. Kinh doanh xăng dầu tiếp diễn dẫn đầu tỷ trọng đóng góp doanh số với hơn 89%. Phần còn lại đến từ nhà cung cấp tải, hàng hóa hóa dầu, gas, bảo hiểm…

Giá dầu toàn cầu liên tục tăng làm tăng trưởng giá vốn bán hàng cao hơn doanh số khoảng 5%. Đồng thời, 1 số thời kỳ thuế suất nhập cảng bình quân hàng hóa xăng trong giá hạ tầng rẻ hơn mức thuế suất nhập cảng thực tại. Đây là hai trong số nhiều nguyên cớ làm lợi nhuận sau thuế của tập đoàn chỉ đạt 3.911 tỷ đồng, giảm đến 24% so với năm ngoái.

Một số lĩnh vực buôn bán khác như nhiên liệu bay, nhựa đường… đạt hoặc vượt tiêu chí lợi nhuận, nhưng có xu thế chững lại do tăng trưởng cao trong những năm trước hoặc không tập hợp được các nhân tố thuận lợi so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, lợi nhuận trong đơn vị liên doanh Castrol BP-PETCO Việt Nam giảm 24% do nảy sinh khoản phải nộp từ không cân bằng thuế suất ưu đãi. Đây là công ty chiếm khoảng 90% lợi nhuận trong hàng ngũ đơn vị liên doanh liên kết của tập đoàn.

Phương Đông