Petrolimex có chủ tịch mớiTheo quy chế vừa được thông báo, ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex chính thức được bổ nhậm Chủ tịch Petrolimex. Ông Thanh sẽ thay vị trí của Chủ tịch tại chức Bùi Ngọc Bảo nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/5.

Ông Phạm Văn Thanh sinh năm 1972, trước khi trở thành Chủ tịch Petrolimex ông từng giữ các chức phận Giám đốc Chi nhánh PJICO Hải Phòng và hiện là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex (Petrolimex Aviation).

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký quy chế về việc nghỉ hưu đối với ông Bùi Ngọc Bảo – Chủ tịch Hội đồng quản trị Petrolimex. Theo quy chế này, ông Bảo sẽ thôi đại diện phần vốn Nhà nước, thôi cáng đáng phòng ban chủa quản phần vốn Nhà nước tại Petrolimex và nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/5.

Ông Phạm Văn Thanh - tân Chủ tịch Petrolimex.

Ông Phạm Văn Thanh – tân Chủ tịch Petrolimex.

Liên quan tới hoạt động của Petrolimex, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 27/4, cổ đông đã phê duyệt phương án chia cổ tức 2017 tỷ lệ 30%.

Như vậy, đại diện phần vốn Nhà nước tại Petrolimex là Bộ Công thương sẽ nhận được 2.945 tỷ đồng bạc cổ tức năm 2017, tương đương 981,68 triệu cổ phần (84,71% vốn điều lệ) đang nắm giữ tại Petrolimex. Ngoài quy chế cán bộ then chốt, tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, các cổ đông đã đồng tình phê duyệt phương án chia cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 30% vốn điều lệ, tương đương 3.000 đồng 1 cổ phiếu.

Còn cổ đông tiêu chí nước ngoài JX Nippon sẽ nhận được 310 tỷ đồng và các cổ đông khác sẽ nhận được 220,7 tỷ đồng.

Bốn tháng đầu năm 2018, tổng lợi nhuận thống nhất của Petrolimex đạt 1.827 tỷ đồng, bằng 36,4% tiêu chí năm; trong đó lợi nhuận từ xăng dầu đạt gần 1.000 tỷ đồng.

Anh Minh