PAN kỳ vọng doanh thu 20.000 tỷ trong bốn năm tới

Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (mã chứng khoán: PAN) vừa ưng chuẩn tiêu chí kế quả buôn bán thuần và lợi nhuận sau thuế năm nay tuần tự đạt 8.768 tỷ đồng và 538 tỷ đồng. Hai tiêu chí nguồn vốn đều tăng trưởng mạnh so với năm trước, nhưng tốc độ không tương hợp do cơ cấu lợi nhuận không nói đến lợi thế từ hoạt động mua bán – sáp nhập (M&A).

Về dài hạn, PAN đặt tiêu chí trở thành đơn vị dẫn đầu mảng nông nghiệp và thực phẩm với kế quả buôn bán 20.000 tỷ đồng và vốn hoá 1 tỷ USD.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn PAN khẳng định công đoạn 2018-2022, đơn vị này vẫn sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng kế quả buôn bán khoảng 70% và lợi nhuận 50% mỗi năm. Nền tảng của cam đoan này đến từ việc tiếp diễn thực hành các thương vụ M&A đơn vị cùng ngành nghề.

“Trước đây, tiêu chí chọn lọc M&A là những đơn vị có của nả, kỹ năng kỹ sảo nguồn vốn, cung cấp và sản xuất tốt. Tuy nhiên, công đoạn tiếp theo sẽ mở mang đối tượng bao gồm những đơn vị có của nả tốt nhưng khai thác chưa hiệu quả”, ông Hưng san sẻ và cho biết thêm, đây là hướng đi nhanh và tốt nhất để đơn vị hoàn thiện chuỗi trị giá.

Tăng cường M&A là 1 trong những nguồn cội chính được ban lãnh đạo đơn vị giải thích cho việc không chia cổ tức năm 2017, dù lợi nhuận sau thuế của cổ đthổ thần ty mẹ lên đến 372 tỷ đồng và hoàn tất vượt 96% tiêu chí. Công ty cũng cần chuẩn bị sẵn sàng nguồn vốn đẩy mạnh cung cấp các hàng hóa có hàm lượng khoa học cao khi công đoạn giao dịch phối hợp mục tiêu với 1 tập đoàn Nhật Bản dự định chấm dứt vào tháng 6.

Năm ngoái, PAN ghi nhận kết quả buôn bán tăng trưởng đột biến với kế quả buôn bán và lợi nhuận sau thuế đạt 4.075 tỷ đồng và 503 tỷ đồng. Tỷ trọng đóng góp của mảng thực phẩm và nông nghiệp tuần tự là 62,6% và 37,4%. Đột phá lớn nhất đến từ mảng thực phẩm, khi đơn vị liên tục tăng sở hữu tại nhiều đơn vị như Bibica (bánh kẹo), Thực phẩm Sao Ta (chế biến thuỷ sản), Nước mắm 584 Nha Trang…

Phương Đông