Ôtô Trường Hải muốn tăng vốn thêm 12.400 tỷ đồng

Công ty cổ phần Ôtô Trường Hải (Thaco) vừa ban bố nội dung tờ trình xin quan điểm cổ đông bằng văn bản. Theo đó, Trường Hải dự tính sẽ tăng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Theo nội dung này, Trường Hải dự tính phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 300% cho cổ đông, tăng vốn điều lệ từ mức 4.145 tỷ bây giờ lên 16.580 tỷ đồng. Thời gian thực hành dự tính trong quý IV, sau khi có văn bản hài lòng từ Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Theo Trường Hải, nguồn vốn tiêu dùng trong đợt phát hành sẽ lấy từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa cung cấp. Theo báo cáo nguồn vốn kiểm toán bán niên năm 2017 của doanh nghiệp, Trường Hải hiện có gần 3.000 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và gần 16.300 tỷ lợi nhuận chưa cung cấp.

Cùng với nội dung phát hành cổ phiếu thưởng, doanh nghiệp cũng dự tính sẽ lấy quan điểm cổ đông về việc tăng cổ tức năm 2016 thêm 20% bằng tiền mặt, nâng tổng mức cổ tức chi trả lên 50% (5.000 đồng mỗi cổ phần).

Trường Hải là 1 trong số những tập đoàn tư nhân lớn nhất bây giờ. Tính đến 30/6/2017, doanh nghiệp này có tổng của nả hơn 56.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 2,5 tỷ USD. Tuy nhiên vốn điều lệ của Trường Hải hiện vẫn còn hơi khiêm tốn giả tỉ so với những doanh nghiệp cùng quy mô hơic.

Hiện Trường Hải vẫn chưa niêm yết cổ phiếu trên thị phần chứng khoán, nhưng trên thị phần không chính thức (OTC) mỗi cổ phiếu THACO hiện được nhà đầu tư đàm phán ở ngưỡng 145.000 – 150.000 đồng. Giá trị vốn hóa ước tính của Trường Hải theo mức giá này đạt hơn 62.000 tỷ đồng.

Minh Sơn