Ôtô trên 1,5 tỷ đồng có thể phải đóng thêm Thuế tài sản

Bộ Tài chính vừa kiến nghị với Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội để đưa công trình Luật thuế của nả vào Chương trình vun đắp luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. Thông tin cụ thể về khuôn khổ, đối tượng chịu tác động của Luật thuế này vừa được ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế san sớt với tạp chí chiều 13/4.

Trong đó, Bộ Tài chính đang cân nhắc và lấy quan điểm việc đánh thuế của nả với tàu bay, ôtô và du thuyền. Cụ thể, các của nả này giả tỉ có trị giá từ 1,5 tỷ đồng trở lên (trừ loại tiêu dùng cho mục đích buôn bán, vận vận tải sản phẩm, hành khách) có thể chịu mức thuế 0,3% hoặc 0,4%. Đối với của nả mới, giá tính thuế là trị giá tại thời điểm tính thuế do UBND cấp tỉnh quy định.

Đối với tàu bay, du thuyền, ôtô đã qua tiêu dùng, giá tính thuế được xác định bằng trị giá của nả với tỷ lệ % quan hệ lâu dài còn lại của của nả mới, nhân với tỷ lệ % quan hệ lâu dài còn lại của của nả do UBND cấp tỉnh ban hành theo thời kì tiêu dùng tại thời điểm tính thuế.

Lý giải thêm, ông Thi cho biết, vì số thu này liên đới đến nguồn thu của địa phương để đầu tư cơ sở. Do đó, trong trường hợp cần ứng dụng mức thuế suất cao hơn, HĐND cấp tỉnh quy chế điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung. Theo ông, quy định này nhằm tạo tính chủ động của chính quyền địa phương để quy định mức thuế suất thuế của nả cho thích hợp.

Theo đại diện Bộ Tài chính, kinh nghiệm quốc tế cho thấy hiện có 3 nước đánh thuế của nả đối với động sản gồm máy móc thiết bị, công cụ, trong đó có ôtô, tàu bay, du thuyền là Hàn Quốc, Kazakhstan, Bolivia.

Theo số liệu của Bộ Giao thông Vận vận tải, hiện 100% tàu bay, du thuyền đăng ký ở Việt Nam thuộc sở hữu của đơn vị. Không có chiếc nào đăng ký thuộc sở hữu tư nhân.

Do đó, trong tờ trình gửi Chính phủ, Bộ Tài chính vẫn nêu cả phương án không đánh thuế với đội ngũ của nả này để lấy quan điểm.

Đại diện Bộ Tài chính cho biết, các nội dung bắt buộc trong Luật thuế của nả hiện cơ quan này chưa gửi xin quan điểm các bộ, lĩnh vực, UBND các địa phương và đăng vận tải nhiều hình thức trên blog. Việc xin quan điểm các cơ quan này sẽ tiến hành sau vài ngày nữa. Sau đó, dựa trên quan điểm hấp thu, cơ quan này mới xin quan điểm đánh giá của Bộ Tư pháp và đưa vào chương trình vun đắp luật.

Nguyễn Hà