Ông Trần Mộng Hùng rút khỏi HĐQT ACBNgân hàng thương nghiệp cổ phần Á Châu (ACB) vừa ban bố tài liệu trước họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 19/4. Theo tiêu chí, ngân hàng này sẽ bầu lại người tham gia Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Tuy nhiên, theo tờ trình Đại hội cổ đông, ông Trần Mộng Hùng – nhà sáng lập, người từng được coi là vong hồn của ACB, không tiếp diễn ứng cử vào HĐQT. Ông Hùng là tổng giám đốc nhanh nhất của ngân hàng này và giữ vai trò Chủ tịch HĐQT đến tháng 3/2008. Cuối năm 2012, con trai ông là Trần Hùng Huy được bầu làm cho Chủ tịch của ngân hàng khi mới 34 tuổi. Suốt 6 năm qua, hai cha con ông đã vực dậy ACB sau khi các lãnh đạo cấp cao của ngân hàng này bị bắt giam và khởi tố.

Ông Trần Mộng Hùng. Ảnh: ACB.

Ông Trần Mộng Hùng. Ảnh: ACB.

Ngoài ông Hùng, ông Trần Trọng Kiên cũng không có tên trong danh sách bầu vào HĐQT nhiệm kỳ mới. Thay vào đó, 5 ứng cử viên mới là ông Đỗ Minh Toàn – Tổng giám đốc ACB, ông Nguyễn Văn Hòa – Phó tổng giám đốc, ông Hiep Vo Van – Giám đốc điều hành CVC Asia Pacific (Singapore), ông Huang Yuan Chiang – chuyên gia dặn dò và ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch doanh nghiệp TNHH luật Diên Hồng.

Tài liệu Đại hội cổ đông cũng cho biết, ACB đặt tiêu chí lợi nhuận trước thuế đạt gần 5.700 tỷ đồng, tăng 114% so với năm ngoái. Các tiêu chí khác như tổng của nả và tiền gửi người mua tăng 18%, nguồn vốn vay tăng 15% theo hạn mức Ngân hàng Nhà nước phân bổ, tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Bên cạnh đó, ACB cũng sắp chia cổ tức năm 2017 hơn 1.626 tỷ đồng bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%. Năm 2018, ngân hàng đặt tiêu chí tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu tăng lên 30%, với nguồn vốn hơn 3.741 tỷ đồng.

Đồng thời, Hội đồng quản trị (HĐQT) của ACB cũng yêu cầu Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018, dự định gồm 15 người vào khoảng 22,8 tỷ đồng, tương đương 0,5% lợi nhuận sau thuế. Năm ngoái, 13 người tham gia HĐQT, Ban kiểm soát của ACB nhận thù lao và ngân sách hoạt động hơn 11,3 tỷ đồng, tương đương gần 870 triệu đồng mỗi người.

Anh Tú