Ông Phạm Quang Tùng được bầu vào Hội đồng quản trị BIDVChiều nay (21/4), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã doanh nghiệp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Trọng tâm của phiên họp lần này, cũng như những năm vừa mới đây, xoay quanh hai vấn đề chính là tăng vốn và nhân sự ban lãnh đạo ngân hàng.

Theo đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) BIDV đã trình và được ưng chuẩn việc bổ nhậm ông Phạm Quang Tùng vào vị trí người tham gia, đồng thời miễn nhiệm hai người tham gia khác là ông Nguyễn Huy Tựa và bà Lê Thị Kim Khuyên. Cả hai nhân sự rời khỏi Hội đồng quản trị đều do đến tuổi nghỉ hưu.

Ông Phạm Quang Tùng (người cầm hoa) và ban lãnh đạo BIDV. Ảnh: Minh Sơn

Ông Phạm Quang Tùng (người cầm hoa) và ban lãnh đạo BIDV. Ảnh: Minh Sơn

Ông Tùng nguyên là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).Trước khi sang VDB, ông từng giữ vị trí Phó tổng giám đốc của BIDV. Ông khởi đầu làm cho ở BIDV từ năm 1996 và từ 2006 đến 2010 giữ chức Giám đốc Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC). Từ tháng 10/2010 đến cuối tháng 5/2016, ông là Phó tổng giám đốc BIDV kiêm Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp bảo hiểm BIC.

Tuy bầu thêm nhân sự mới vào HĐQT, chức danh CEO của ngân hàng này vẫn chưa được định đoạt. Theo ông Phan Đức Tú, Tổng giám đốc BIDV, hiện ngân hàng này chỉ có nhân sự gánh vác HĐQT và chưa có kế hoạch cho việc bổ nhậm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

BIDV khuyết vị trí Chủ tịch HĐQT sau khi ông Trần Bắc Hà nghỉ hưu hồi tháng 9/2016. Sau ngày ông Hà về hưu, ông Trần Anh Tuấn – Ủy viên HĐQT BIDV được bầu gánh vác điều hành hoạt động của ngân hàng. Đến tháng 4/2018, ông Tuấn đã bước sang tuổi 60.

Liên quan đến vấn đề tăng vốn, Tổng giám đốc BIDV cho biết ngân hàng này đang đẩy nhanh tiến độ thực hành khi thời hạn vận dụng tiêu chí Basel II đến gần. BIDV hiện cũng là ngân hàng có tỷ lệ an toàn vốn chạm ngưỡng “nguy hiểm” theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Năm 2017, BIDV đã trình và được cổ đông ưng chuẩn 4 phương án tăng vốn nhưng đều chẳng thể thực hành. Tại phiên họp mới doanh nghiệp, ban lãnh đạo ngân hàng này tiếp diễn trình các phương án với kỳ vọng tăng vốn tối đa thêm 28%, lên 43.638 tỷ đồng. Trọng tâm của kế hoạch lần này là việc phát hành cho cán bộ công viên chức (ESOP) 171 triệu cổ phiếu và chào bán cho cổ đông kế hoạch nước ngoài hơn 600 triệu cổ phiếu, tương đương 15% vốn.

Theo ông Tú, đã có hơn 20 nhà đầu tư là các quỹ đầu tư và các định chế nguồn vốn lớn quan tâm đến đợt chào bán của BIDV, trong đó có 1 nhà đầu tư đang trình bày sự quan tâm sâu sắc.

“Từ tháng 4/2017, BIDV và nhà đầu tư này đã trải qua nhiều vòng đám phán, về căn bản đã đạt được 1 số giao kèo sơ bộ và phương án phát hành. Nếu các cơ quan có thẩm quyền duyệt y, BIDV và đối tác sẽ tiến tới bước rốt cuộc là trao đổi mức giá chào bán kỳ vọng”, Tổng giám đốc BIDV kể và cho biết việc phát hành dự định sẽ hoàn tất trong năm 2018.

Về kế hoạch buôn bán, BIDV đã trình và được ưng chuẩn kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm nay đạt 9.300 tỷ đồng, tăng 7,3%. Nhà băng này cũng đặt kế hoạch nguồn hỗ trợ tăng trưởng tối đa 17% trong ngừng được Ngân hàng Nhà nước giao, huy động vốn tăng 17%, cùng tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Với kết quả đạt được năm 2017, BIDV cũng dự định sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%, tương đương năm 2016.

Minh Sơn