Ông Nguyễn Hưng tiếp tục làm Tổng giám đốc TPBankQuyết định tái bổ nhậm chức phận Tổng giám đốc sau khi có văn bản chấp nhận của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ngày 29/9/2017.

Ông Nguyễn Hưng khiến Tổng giám đốc TPBank từ công đoạn đầu tái cơ cấu nhà băng, năm 2012 đến nay.

TPBank thẩm định, với gần 30 năm khiến việc trong lĩnh vực vốn đầu tư nhà băng, ông Hưng cùng các cộng sự đã góp phần cấp thiết trong việc tái cơ cấu thành công của nhà băng.

Trước khi về TPBank, ông Hưng từng giữ cương vị Tổng giám đốc VPBank thời kỳ 2009-2012.

polyad

Ông Nguyễn Hưng – Tổng giám đốc TPBank.

TPBank là 1 trong số nhà băng thành công trong thời kỳ tái cơ cấu. Từ chỗ là 1 nhà băng gặp cạnh tranh, đến nay, nhà băng đã bù đắp được gần như lỗ lũy kế và thặng dư vốn âm. TPBank có thêm cổ đông nước ngoài mới – Công ty Tài chính Quốc tế – IFC (thuộc Word Bank), mua 4,999% cổ phần hồi tháng 8 năm ngoái.

Theo báo cáo kết quả buôn bán đến hết tháng 9/2017, tổng của cải của TPBank đạt 115.000 tỷ đồng, gấp 9 lần so với thời điểm 2012, lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng, sau khi đã trích lập đủ đề phòng rủi ro, đạt 807 tỷ đồng, vượt mục tiêu 780 tỷ đồng đề ra cả năm 2017. Ngân hàng dự tính lợi nhuận trước thuế năm nay sẽ vượt mốc ngàn tỷ đồng.

Chất lượng nguồn hỗ trợ luôn được nhà băng duy trì ở mức tốt với mức nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ, dưới 0,8%. TPBank đi đầu trong lĩnh vực nhà băng số, cũng như áp dụng các khoa học mới vào hoạt động nhà băng.

Từ 1 nhà băng nhỏ đứng cuối bảng xếp hạng các nhà băng thương nghiệp tại Việt Nam, với những nỗ lực vững mạnh. sau 5 năm TPBank trong top những công ty bậc nhất trong lĩnh vực về quy mô và hiệu quả hoạt động…

Thanh Thư