Ông Nguyễn Đức Hưởng không ứng cử vào Hội đồng quản trị mớiNgân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa thông báo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Theo đó, phiên họp sẽ diễn ra vào ngày 28/3 tại TP HCM.

Một nội dung không thể xem nhẹ trong cuộc họp là bầu người tham dự HĐQT, người tham dự BKS nhiệm kỳ mới (2018-2023) bởi nhiệm kỳ cũ sẽ chấm dứt vào tháng 3/2018. Để cam kết thực hành đúng theo quy định của luật pháp, HĐQT ngân hàng này sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018 phê duyệt việc bầu người tham dự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Nguyễn Đức Hưởng.

Ông Nguyễn Đức Hưởng.

Tờ trình danh sách người tham dự bầu vào Hội đồng quản trị gồm 8 người tham dự. Trong đó có 6 người tham dự hiện đang nằm trong HĐQT LienVietPostBank là ông Nguyễn Đình Thắng (Phó chủ toạ), ông Phạm Doãn Sơn (Phó chủ toạ túc trực kiêm Tổng giám đốc), ông Nguyễn Đức Cử (Phó chủ toạ), ông Huỳnh Ngọc Huy (người tham dự HĐQT), ông Lê Hồng Phong (Thành viên HĐQT), bà Chu Thị Lan Hương (người tham dự HĐQT).

Hai người tham dự mới còn lại là ông Dương Công Toàn (Phó tổng giám đốc LienVietPostBank) và bà Dương Hoài Liên (một bộ mặt mới hiện không nắm giữ chức phận nào tại LienVietPostBank).

Như vậy, danh sách bầu Hội đồng quản trị dự tính này không có Chủ tịch Nguyễn Đức Hưởng và Phó chủ toạ Nguyễn Văn Huynh. Trước đó, ông Hưởng từng cho biết sẽ chuyển giao vị trí Chủ tịch LienVietPostBank để tụ họp cho không ủ rũ phờ phạc, nhưng vẫn tiếp diễn đồng hành cùng ngân hàng với vai trò cố vấn đắt tiền.

Ông Nguyễn Đức Hưởng được bầu làm cho Chủ tịch của LienVietPostBank vào tháng 6/2017 sau khi ông Dương Công Minh từ nhiệm chức phận này để ứng cử vào Hội đồng Quản trị Sacombank.

Trước khi trở thành Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank, ông Hưởng là Phó chủ toạ túc trực ngân hàng. Tuy nhiên, ông đã được ban lãnh đao ngân hàng miễn nhiệm chức danh này tại cuộc họp đại hội cổ đông thất thường lần thứ 1, diễn ra cuối tháng 4/2017.

Sau đó ông Hưởng đã tham dự vào danh sách ứng cử người tham dự HĐQT Sacombank nhiệm kỳ 2017-2021, đến cuối tháng 5/2017 lại đột ngột có đơn xin rút khỏi danh sách đề cử HĐQT ngân hàng này. Cuối cùng ông quay quay lại LienVietPostBank và được bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị từ đó đến nay.

Ông Hưởng sinh năm 1962, tại Phú Thọ. Ông có bằng Tiến sĩ Kinh tế và gia nhập LienVietPostBank khi ngân hàng này (trước nhất có tên là Ngân hàng Liên Việt) mới ở quá trình trù bị năm 2007. Hiện ông Hưởng sở hữu hơn 22 triệu cổ phiếu LVB, chiếm tỷ lệ 3,37%.

Ngoài nội dung bầu Hội đồng quản trị và ban kiếm soát mới, Đại hội đồng cổ đông 2018 của ngân hàng này sẽ xoay quanh các nội dung như kết quả hoạt động năm 2017 và chỉ tiêu buôn bán năm 2018, tờ trình phương án cung ứng lợi nhuận, trình thù lao dành cho HĐQT và BKS, phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Lệ Chi