Ông Kiều Hữu Dũng từ nhiệm Phó chủ tịch SacombankNgân hàng thương nghiệp cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Sacombank vừa ban bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chấp nhận đơn từ nhiệm người tham dự HĐQT, Phó chủ toạ túc trực của ông Kiều Hữu Dũng.

Hội đồng quản trị Sacombank cho biết sẽ trình cổ đông duyệt y việc miễn nhiệm tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tới.

Ông Kiều Hữu Dũng.

Ông Kiều Hữu Dũng giữ chức Chủ tịch Sacombank từ tháng 3/2017.

Ông Kiều Hữu Dũng, sinh năm 1967, có kỹ thuật thạc sỹ kinh tế. Ông giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Sacombank từ ngày 24/3/2014 đến ngày 30/6/2017. Sau khi nhà băng này bổ nhậm ông Dương Công Minh – Chủ tịch Him Lam vào ghế Chủ tịch, ông Dũng giữ vị trí Phó chủ toạ túc trực đến nay.

Trước đó, ông Dũng khởi đầu đảm đương vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán Sacombank bắt đầu từ ngày 16/6/2012 và sau đó khiến Phó chủ toạ HĐQT Sacombank. Ông Dũng trải đời qua nhiều cương vị lãnh đạo tại các doanh nghiệp khác nhau.

Từ năm 1992 đến 2007, ông Dũng từng là cán bộ, Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Ngân hàng Nhà nước, sau đó là đại diện Chính phủ Việt Nam tại Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Vụ trưởng Vụ Các Ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) trước khi rời cơ quan nhà nước tham dự hoạt động buôn bán.

Ông Dũng từng tham dự các đơn vị buôn bán nhà đất, vàng bạc, khiến Chủ tịch Chứng khoán ACB, Chủ tịch Chứng khoán Sacombank (SBS). Sau khi rời khỏi SBS, ông Dũng là Thành viên HĐQT của Sacombank. Cuối năm 2011, Sacombank đã thoái vốn tại SBS, giảm tỷ lệ sở hữu gần 49% xuống còn 10,95%.

Ông Dũng hiện sở hữu 300.000 cổ phiếu STB, tương đương tỷ lệ 0,02% tỷ lệ tại nhà băng này.

Lệ Chi