Ông Dương Công Minh: 5 năm không tái cơ cấu xong Sacombank, tôi sẽ ra điCam kết trên được ông Dương Công Minh – Chủ tịch Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – Sacombank đưa ra tại Đại hội cổ đông thường niên diễn ra sáng 20/4.

Theo ông, nhà băng đang trong công đoạn tái cơ cấu, cần thời kì dài để phục hồi, theo đề án là khoảng 10 năm. Tuy nhiên, nhà băng đang gắng sức rút xuống 5 năm. Vị chủ toạ này cũng khẳng định, giả định sau 5 năm, không xử lý xong những tồn đọng tại Sacombank, ông sẽ ra đi dù cũng là cổ đông lớn.

Trả lời cổ đông về việc không chia cổ tức, ông Minh cho biết, có hai chọn lựa, 1 là cùng chờ chực với nhà băng, khi nào tốt lên sẽ có cổ tức. Hai là, bán cổ phiếu đi để thu tiền về. “Bản thân tôi cũng là cổ đông, và là cổ đông lớn, vẫn đang phải chịu thiệt thòi để chờ nhà băng phục hồi”, ông đề cập.

Ngoài ra, ông Dương Công Minh cũng hứa hẹn, sau 5 năm tái cơ cấu sẽ gắng sức có cổ tức để chia lại cho cổ đông.

Liên quan đến vấn đề trích lợi nhuận để thưởng vượt 20% cho viên chức, ông Minh cho rằng việc này đã xin quan niệm cổ đông và được đồng ý. Việc trích thưởng là để khích lệ cho viên chức vì sau khi tái cơ cấu thì người của Sacombank mất việc hơi nhiều do lương phải chăng. “Thưởng thêm cho viên chức sẽ giúp họ có thêm động lực để làm cho việc và tạo ra lợi nhuận nhiều hơn cho nhà băng”, ông đề cập.

Ông Dương Công Minh tại Đại hội cổ đông Sacombank sáng 20/4. Ảnh: Lệ Chi.

Ông Dương Công Minh tại Đại hội cổ đông Sacombank sáng 20/4. Ảnh: Lệ Chi.

Tại đại hội, cổ đông cũng đã phê chuẩn việc bầu bổ sung người tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021. Theo đó, người trước tiên được đề cử vào Hội đồng quản trị là bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, Tổng giám đốc nhà băng. Bà Diễm sinh năm 1973, được bổ dụng làm cho tổng giám đốc hồi tháng 7/2017.

Ngoài ra, còn có ông Nguyễn Văn Huynh, sinh năm 1953 – người vừa từ nhiệm HĐQT LienVietPostBank hồi tháng 3/2018.

Trong khi đó, ngân hàng cũng trình cổ đông phê chuẩn việc miễn nhiệm người tham gia HĐQT đối với ông Kiều Hữu Dũng, nguyên phó chủ toạ HĐQT do ông Dũng từ nhiệm vì nguyên nhân tư nhân và đã được HĐQT ưng ý trước đó.

Lệ Chi