Ông Đinh Ngọc Thắng phụ trách Cục Hải quan TP HCMNgày 25/9, thừa giao cho của Bộ trưởng Tài chính, Tổng cục trưởng Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã trao quy chế thôi đảm nhiệm Cục Hải quan TP HCM đối với Phó tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường, đồng thời cũng trao quy chế giao đảm nhiệm Cục Hải quan TP HCM cho Phó cục trưởng Hải quan TP HCM – Đinh Ngọc Thắng.

ong-dinh-ngoc-thang-phu-trach-cuc-hai-quan-tp-hcm

Ông Đinh Ngọc Thắng sẽ trực tiếp đảm nhiệm Hải quan TP HCM. Ảnh: PV.

Tổng cục trưởng Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho biết, do nhu cầu công việc cần phải rút ông Hoàng Việt Cường về để đảm nhận các nhiệm vụ của Tổng cục Hải quan và Bộ Tài chính.

Đồng thời quy chế giao nhiệm vụ cho ông Đinh Ngọc Thắng, Phó Cục trưởng đảm nhiệm Cục Hải quan TP HCM nhằm kiện toàn công ty của Cục Hải quan Thành xã. Ông Đinh Ngọc Thắng được hưởng hệ số phụ cấp 1.0 – tức thị được thực hành bổn phận, quyền hạn như Cục trưởng đến khi được cất nhắc chính thức.

Tổng cục trưởng cũng giao nhiệm vụ cho Cục Hải quan TP HCM tập hợp vào 1 số nhiệm vụ chính. Một là, cùng lúc với canh tân đương đại, rà soát việc triển khai, giám định Điều 41 Luật Hải quan. Hiện nay Tổng cục Hải quan đã có chỉ đạo ngừng thực hành Điều 41 trong quá trình này.

Hai là, tập hợp thu ngân sách nhà nước. Chỉ tiêu pháp lệnh của lĩnh vực Hải quan năm 2017 là 285.000 tỷ đồng, Bộ Tài chính giao tiêu chí cố gắng thu 295.000 tỷ đồng.

Thứ ba, tiếp diễn đẩy mạnh và tăng tiến hiệu quả rà soát sau phê duyệtn, thanh tra chuyên lĩnh vực và rà soát chống buôn lậu, nhằm kiểm soát được diễn biến hiện giờ, đề cập cả sản phẩm chuyển vận độc lập, cũng như rà soát chuyên lĩnh vực các nội dung khác. Do vậy bổn phận của Cục Hải quan TP HCM trong công việc thu ngân sách rất nặng nề.

Thanh Lê