OCB lãi gần 1.000 tỷ sau 11 thángNgoài lợi nhuận, các mục tiêu khác của ngân hàng này cũng tăng trưởng đáng kể sau 11 tháng, với dư nợ cho vay tăng 22%, tổng huy động thị phần tăng 30%, khi mà tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức an toàn.

Ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc Ngân hàng Phương Đông – OCB cho biết, năm 2017 ngân hàng đặt tiêu chí lợi nhuận năm là 780 tỷ đồng trước thuế. Tuy nhiên, đến nay sau 11 tháng, OCB đã lãi 960 tỷ đồng, gấp đôi cuối năm ngoái, và dự định cả năm sẽ đạt hơn 1.000 tỷ đồng, vượt xa so với tiêu chí.

ocb-lai-gan-1000-ty-sau-11-thang

Lợi nhuận OCB tăng cao đột biến. Ảnh: PV.

Theo ông Tùng, hiện giờ lợi nhuận của ngân hàng vẫn cốt yếu đến từ thu nhập lãi, chiếm gần 80%, số còn lại là nhà cung cấp và các hoạt động khác. Thu nhập lãi năm nay của OCB hội tụ hồ hết từ danh mục nguồn đầu tư. Ngay từ cuối năm 2016, ngân hàng có tốc độ thu hồi nợ quá hạn rất tốt, khi mà nảy sinh nợ xấu rẻ, đó là bởi vì chính giúp thu nhập lãi trong năm 2017 tăng cao.

Sáng nay, ngân hàng này cũng đã chính thức ban bố hoàn thành công trình Basel II. Theo đó, OCB trở thành ngân hàng Việt Nam trước nhất ban bố hoàn thành việc triển khai công trình Basel II với các nền móng cho 1 ngân hàng tiên tiến, an toàn cùng những buộc phải về vốn và giám sát, sáng tỏ nguồn tin.

Lợi ích rõ nhất mà Basel II mang lại cho bộ máy ngân hàng Việt Nam là tăng cường khó khăn lành mạnh và sáng tỏ, tăng cường sức đề kháng của các ngân hàng trước bất ổn và biến động của thị phần. “Việc triển khai Basel thành công sẽ giúp ngân hàng tối ưu hóa lợi nhuận bằng các kế hoạch buôn bán dựa vào chừng độ rủi ro, phân bổ vốn hợp lý vào các đối tượng quý khách và hàng hóa, thiết lập được danh mục đầu tư hoặc nguồn đầu tư có mức lợi nhuận tối ưu”, ông Tùng cho biết.

Đại diện Ngân hàng DBS Singapore, ông Eddie Lim – doanh nghiệp khuyên nhủ triển khai công trình Basel II cho OCB cũng san sẻ, việc ứng dụng 1 khung rà soát bao tay sẽ cho phép ngân hàng xác định, đo lường và kiểm soát các rủi ro về thanh khoản nguồn vốn, đặc trưng để thẩm định giấy má thanh khoản của ngân hàng và mức vốn đệm phù hợp dành cho thanh khoản trong trường hợp các sự kiện bao tay trên toàn cầu và của ngân hàng.

“Tôi không nghi ngờ gì với những bước tiến này, OCB có thể là 1 trong những ngân hàng trước nhất của Việt Nam triển khai thành công Basel II”, ông san sẻ.

Về Basel II là phiên bản thứ hai của Hiệp ước Basel, trong đó đưa ra các quy tắc chung và các luật ngân hàng của ủy ban Basel về giám sát ngân hàng. Basel II tiêu dùng định nghĩa “3 trụ cột chính”.

Trụ cột I: Yêu cầu vốn tối thiểu. Nhắc đến việc duy trì 1 lượng vốn pháp định được tính toán cho ba thành phần rủi ro mà ngân hàng đối mặt: rủi ro thị phần, rủi ro nguồn đầu tư và rủi ro vận hành.

Trụ cột II: Rà soát và giám sát. Đặt ra các quy tắc về giám sát và chủa quản rủi ro phê chuẩn bộ máy quản trị với 3 lớp phòng ngự và các quy định khó tính trong quy trình chủa quản an toàn vốn của ngân hàng, cũng như vai trò giám sát của cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng nhà nước.

Trụ cột III: Nguyên tắc thị phần và công khai nguồn tin. Các ngân hàng sẽ được buộc phải công khai nguồn tin hội tụ vào các tham số thiết yếu, nguy cơ rủi ro và chủa quản rủi ro. Những công khai tương tự được xem như là 1 điều kiện tiên quyết cho tính hiệu quả hoạt động của quy tắc thị phần ngân hàng.

Thanh Lê