OCB đặt mục tiêu lợi nhuận 2.000 tỷ đồng, gấp đôi 2017Phát biểu trước các cổ đông, ông Trịnh Văn Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) thẩm định thời kì qua OCB đã làm được nhiều việc, tăng trưởng từ 1 ngân hàng còn nhiều điểm chưa hoàn thiện trở thành tổ chức có tốc độ tăng trưởng gấp đôi nhàng nhàng lĩnh vực. Trong vòng 5 năm quay lại đây, lợi nhuận hàng năm của OCB liên tục tăng gấp đôi; tỷ suất sinh lợi hai năm vừa qua nằm trong top 6 thị phần…

Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) cho biết mục tiêu lợi nhuận của ngân hàng năm 2018 là 2.000 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) phát biểu tại sự kiện.

Năm 2017 được thẩm định là 1 năm hơi thành công của OCB với kết quả lợi nhuận ái mộ trên 1.000 tỷ đồng; được Moody’s (một trong ba đơn vị xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất thế giới) thông báo mức xếp hạng B2 – là mức cao nhất của các ngân hàng thương nghiệp tại Việt Nam. OCB cũng thông báo là ngân hàng Việt Nam sớm nhất thông báo hoàn thành việc triển khai công trình Basel II. Mới đây, OCB cũng là 1 trong những ngân hàng sớm nhất triển khai nhà sản xuất ngân hàng số trên nền móng Omni-Channel.

Năm 2017, OCB có chỉ tiêu niêm yết trên HOSE nhưng chưa triển khai. Do đó, HĐQT tiếp diễn trình cổ đông coi xét và phê chuẩn tại đại hội năm nay. Theo đại diện ngân hàng, OCB dự tính sẽ niêm yết trên HOSE trong năm 2018 và chậm nhất là khoảng thời kì cuối quý 3 hoặc đầu quý 4 sẽ lên sàn.

Các đại biểu dự Đại hội cổ đông thường niên của OCB ngày 31/3/2018.

Các đại biểu dự Đại hội cổ đông thường niên của OCB ngày 31/3/2018.

Năm 2018, OCB hướng đến kế hoạch đạt mức tăng trưởng trên 30% đối với các mục tiêu hoạt động, trong điều kiện được cơ quan chủa quản bằng lòng ngừng tăng trưởng nguồn hỗ trợ, tỷ lệ giá bán hoạt động trên tổng thu thuần (CIR) dưới 48%. Mục tiêu lợi nhuận trên 2.000 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với năm trước, chưa bao gồm khoản hoàn nhập đề phòng rủi ro nguồn hỗ trợ dự định thu về trong năm nay. Ước tính riêng trong quý 1/2018, OCB đạt trên 600 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương đương 30% chỉ tiêu cả năm.

Tổng của cải tính đến cuối năm 2018 dự định tăng 37%, vượt mốc 100.000 tỷ đồng, đạt 115.700 tỷ đồng. Tổng huy động tăng 36%, dư nợ cho vay thị phần 1 (không bao gồm trái phiếu VAMC) kế hoạch tăng 25%.

Dự kiến trong năm 2018, OCB sẽ tăng vốn điều lệ thêm 2.500 tỷ đồng lên 7.500 tỷ đồng để xin hứa hệ số an toàn vốn, tiêu chí Base II và việc đầu tư bộ máy khoa học hỗ trợ tăng trưởng hàng hóa mới. Việc tăng vốn cũng sẽ giúp ngân hàng có đủ nguồn lực thực hành chỉ tiêu mở mang màng lưới đàm phán, đáp ứng buộc phải tái cấu trúc bộ máy ngân hàng, mở mang hoạt động nguồn hỗ trợ, buôn bán vốn và đầu tư góp vốn vào các tổ chức buôn bán hiệu quả

OCB dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ lên 7.500 tỷ đồng để đảm bảo hệ số an toàn vốn, tiêu chuẩn Base II và đầu tư hệ thống công nghệ.

OCB dự định sẽ tăng vốn điều lệ lên 7.500 tỷ đồng để xin hứa hệ số an toàn vốn, tiêu chí Base II và đầu tư bộ máy khoa học.

Ngoài ra, mảng thị phần buôn bán bán chéo bảo hiểm của OCB cũng được thẩm định có nhiều khởi sắc, mang lại khoản doanh số không nhỏ cho ngân hàng và nằm trong chỉ tiêu tăng trưởng của OCB thời kì tới. “Hiện doanh số bảo hiểm trên toàn thị phần tăng rất cao và OCB cũng tranh thủ điều đó trên thị phần. Song song với các hoạt động truyền thống, OCB khởi đầu bán chéo các hàng hóa bảo hiểm và doanh số bảo hiểm quý 1/2018 tăng gấp đôi cùng kỳ năm trước. Đây cũng là kênh mà OCB kỳ vọng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong năm tới”, ông Nguyễn Đình Tùng – Tổng giám đốc OCB san sớt.

Vũ Hoàng