NYCRC đạt mốc thẻ xanh cư trú vĩnh viễn thứ 4.000Ngày 25/7, USIS Group công bố hơn 4.000 tư nhân (nhà đầu tư EB-5 và người tham dự trong gia đình) tham dự vào các công trình của Trung tâm vùng NYCRC nhận được thẻ xanh cư trú vĩnh viễn tại Mỹ.

Chỉ tính riêng trong hơn hai tháng qua, hơn 1.000 tư nhân được cấp thẻ xanh vĩnh viễn và diễn ra từ đầu năm đến nay, hơn 600 đơn I-829 từ các công trình của NYCRC cũng được chuẩn y.

polyad

Tại Việt Nam, NYCRC phối hợp với USIS Group trong việc triển khai các công trình thuộc chương trình đầu tư định cư EB-5.

Thẻ xanh cư trú vĩnh viễn cho phép các nhà đầu tư EB-5 và gia đình sống và khiến cho việc ở bất cứ nơi nào tại Mỹ, được pháp luật Mỹ đùm bọc. Đồng thời, con dưới 21 tuổi của nhà đầu tư EB-5 cũng được không tính phí học phí từ tiểu học đến trung học, học phí đại học bằng 1 phần ba tầm giá của du học trò.

Ông Paul Levinsohn – Giám đốc điều hành NYCRC cho biết: “Nhận được chuẩn y cho hơn 1.400 đơn I-829 và hơn 4.000 thẻ xanh cư trú vĩnh viễn là kết quả của nhiều năm khiến cho việc thật lực thay mặt cho các gia đình đầu tư của chúng tôi. Các nhà đầu tư EB-5 và gia đình của họ đã đặt niềm tin vào chúng tôi để giúp họ nhận được thường trú tại Mỹ”.

Kể từ khi được thành lập đến nay, NYCRC tụ hội vào việc thúc đẩy tạo ra việc khiến cho và vững mạnh kinh tế tại New York cũng như hỗ trợ các nhà đầu tư EB-5 và gia đình của họ khởi đầu cuộc sống mới tại Mỹ. Thẻ xanh cư trú vĩnh viễn cho hơn 4.000 tư nhân và hơn 1.400 đơn I-829 được chuẩn y là những thành quả lớn đối với công và các nhà đầu tư EB-5 cũng như gia đình của họ.

polyad

Ông Paul Levinsohn (Chủ tịch NYCRC) trao tấm check biểu tượng cho việc hoàn trả 60 triệu USD khoản vay EB-5 cho 120 nhà đầu tư trong công trình Brooklyn Navy Yard (giai đoạn 1).

Tại Việt Nam, New York City Regional Center khiến cho việc với USIS Group, 1 tổ chức nức tiếng trong nhà sản xuất khuyên nhủ thiên di tại Việt Nam.

Vào năm 2008, NYCRC đã được cơ quan Nhập tịch và thiên di Mỹ chuẩn y đảm lãnh vốn đầu tư nước ngoài cho các công trình nhà đất và cơ sở vật chất cơ sở thuộc chương trình Nhà đầu tư nhập cư EB-5. Công ty này là trọng điểm khuyến khích đầu tư EB-5 được chuẩn y tại New York. Tính đến nay, NYCRC đã bảo lãnh trên 1,4 tỷ USD vốn cho 21 công trình vững mạnh kinh tế tại Brooklyn, Queens, Manhattan và the Bronx. Ngoài việc thúc đẩy vững mạnh kinh tế, các công trình của NYCRC cho phép hơn 4.000 tư nhân trở thành thường trú nhân tại Mỹ duyệt y chương trình Nhà đầu tư nhập cư EB-5.

Để tìm hiểu nguồn tin về các công trình EB-5 của NYCRC, địa chỉ với USIS Group qua hotline:
– Trụ sở chính TP HCM: 0909 337 657.

– Văn phòng Hà Nội: 0909 337 647.

– Văn phòng Đà Nẵng: 0903 144 586.

– Văn phòng Cần Thơ: 0909 339 786.

Email: [email protected]

Website: usis.us.

Facebook: facebook.com/dautumy/.

(Nguồn: USIS)