Nông sản Việt với bài toán minh bạch thông tin nguồn gốc xuất xứTiếp tục bàn về “con át chủ bài”, ông Vũ Trường Ca – Chủ tích Hội đồng Quản trị Lina Network cho rằng dù nông nghiệp Việt Nam đang được Chính phủ đẩy mạnh hỗ trợ, có nhiều chính sách giúp đỡ người dân cày, tôi và mọi người bây giờ luôn gặp phải trường hợp được mùa mất giá, được giá thất bát, hay thất bát và mất luôn cả giá, và thường xuyên phải tiến hành giải cứu. “Như vậy có thể thấy, nông nghiệp Việt Nam chưa đáp ứng được nhu cầu của thị phần”, ông nhận định.

Theo ông, vì vậy, tôi và mọi người cần phải tìm hiểu xem thị phần cần gì. Thị trường cần phải có mặt hàng sáng tỏ, bất biến, an toàn, chuẩn hoá, truy vấn xuất mọi lúc mọi nơi.

“Công nghệ Blockchain bây giờ trên toàn cầu rất mạnh, có thể thay thế, đảo luận hoạt động của xã hội trong ngày mai. Đối với Blockchain, bây giờ quy mô tăng trưởng thế toàn cầu còn rất nguyên sơ, Việt Nam hoàn toàn có đủ điều kiện để vận dụng kỹ thuật này”, ông kể.

Theo ông, Việt Nam có nền móng lớn về toán và kỹ thuật, điều này được minh chứng qua thứ hạng cao của Việt Nam trong các kỳ thi Olympic toán quốc tế qua các năm. Trong Blockchain, cả toàn cầu có cùng lên đường điểm, khi mà tôi và mọi người có lại có sẵn hàng loạt lợi thế về con người về chính sách và về quy mô tăng trưởng.

Nhận xét về phát biểu của ông Trường Ca, ông Trương Gia Bình kể đùa rằng theo ông ca, con át chủ bài của nông nghiệp Việt Nam là kỹ thuật Blockchain.

13-2005-1528168964.png

Ông Vũ Trường Ca – Chủ tích Hội đồng Quản trị Lina Network.