‘Những gì APEC làm được vẫn còn cách xa mong đợi’Tại diễn đàn “Phát triển bao trùm về kinh tế, nguồn vốn và xã hội trong APEC” mở đầu ngày 28/8, Thứ trưởng túc trực Bộ Ngoại giao – Chủ tịch SOM APEC 2017 Bùi Thanh Sơn cho rằng, dù khối đã có nhiều nỗ lực đẩy mạnh vững mạnh bao trùm thì những gì đã làm cho được vẫn còn cách xa trông mong của người dân.

“APEC chưa hình thành các chính sách toàn diện để thúc đẩy bao trùm về kinh tế, nguồn vốn và xã hội khi mà ba lĩnh vực này tùy thuộc và bổ trợ lẫn nhau”, Chủ tịch SOM APEC 2017 nhắc, đồng thời cũng cho rằng, APEC cần có cách tiếp cận kế hoạch và toàn diện, đồng đều cả 3 trụ cột bao trùm, gồm kinh tế, nguồn vốn và xã hội.

“Hiệu quả của mỗi trụ cột sẽ sút giảm giả sử 2 trụ cột kia không theo kịp. Ngược lại, giả sử hiệu quả của 1 trụ cột được tăng tiến sẽ ảnh hưởng thuận đến hai trụ cột còn lại”, ông Sơn nhắc thêm, đồng thời giãi bày tin tưởng, khối sẽ hiện thực hóa kế hoạch vun đắp 1 cộng đồng “APEC bao trùm lấy người dân làm cho trọng tâm”.

nhung-gi-apec-lam-duoc-van-con-cach-xa-mong-doi

Thứ trưởng túc trực Ngoại giao – Chủ tịch SOM APEC 2017 Bùi Thanh Sơn cho rằng, những gì APEC làm cho được vẫn chưa đạt được kỳ vọng, mong mỏi của người dân.

Theo điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam – ông Kamal Malhotra, vững mạnh bao trùm là 1 trọng tâm của chương trình nghị sự vững mạnh vững bền đến năm 2030 của Liên hợp quốc, đề đạt quy luật “không bỏ ai lại phía sau” và tầm nhìn về “vun đắp 1 toàn cầu công bằng, đồng đẳng, bao dong, linh động và bao trùm về xã hội, trong đó mọi nhu cầu của những đối tượng dễ bị thương tổn nhất đều được đáp ứng”.

Ông cũng cho biết, số người đói nghèo ở địa bàn APEC đã giảm từ 204 triệu người năm 2005 xuống còn 185 triệu năm 2015. Tuy nhiên, nhiệm vụ của các Chính phủ không chỉ là hỗ trợ những người nghèo thoát nghèo mà còn cần cam kết rằng những đứa ở trên ngưỡng đói nghèo sẽ không rơi lại vào trạng thái đói nghèo.

Để APEC vững mạnh vững bền trong công đoạn sắp tới, ông cho rằng, các nền kinh tế trong khối cần tạo thêm nhiều việc làm cho có năng suất cao và thỏa đáng, tăng cường đầu tư vào training nghề, giáo dục bậc cao, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, thúc đẩy đồng đẳng giới và cam kết mọi thành phần xã hội đều được tham dự vào vững mạnh và hưởng các lợi ích của vững mạnh…

Giám đốc đất nước Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam – ông Ousmane Dione thì nhấn mạnh về tầm cần thiết của vững mạnh vững bền đối với các nền kinh tế APEC. Cho rằng APEC đã đạt được những thành tích cần thiết trong hơn 25 năm vững mạnh, không những thế còn nhiều thách thức đang đặt ra đối với các người tham dự như bất đồng đẳng gia tăng, các vấn đề biến đổi khí hậu, bệnh dịch, xung đột…

5 nguyên tố mang tính quy chế đối với vững mạnh bao trùm được Giám đốc đất nước WB tại Việt Nam chỉ ra, gồm cam kết tăng trưởng kinh tế gắn với tăng lương và tạo thêm việc làm cho; gắn tăng trưởng với đầu tư vững bền vào con người; cam kết bao trùm về nguồn vốn; có các chính sách thu hẹp bất đồng đẳng kinh tế để không tạo ra loại trừ xã hội; và tăng cường kết hợp chính sách ở tầm quốc tế và giữa các doanh nghiệp đa phương trong lĩnh vực tăng trưởng bao trùm.

Ông Ousmane cũng khẳng định, WB sẵn sàng đồng hành với các đối tác trong địa bàn trong nỗ lực vững mạnh bao trùm.

Cùng ngày, tại hội thoại APEC về các hiệp nghị thương nghiệp địa bàn và hiệp nghị thương nghiệp tự do (RTAs/FTAs) trong địa bàn châu Á – Thái Bình Dương, Chủ tịch SOM APEC 2017 Bùi Thanh Sơn khẳng định, những lợi ích từ RTA và FTA đóng vai trò rất cần thiết trong tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế cũng như thương nghiệp và đầu tư trong địa bàn.

Thực tế, các FTAs mang lại nhiều lợi ích to lớn cho các nước người tham dự APEC trong vững mạnh, tăng trưởng kinh tế, tiếp cận thị phần, lôi kéo FDI, cách tân thiết chế… Trước thách thức kinh tế địa bàn và toàn cầu và dưới ảnh hưởng của cách mệnh công nghiệp 4.0, vấn đề đặt ra tà tàm thế nào để có thể tranh thủ tối ưu các lợi ích kinh tế – xã hội của các FTAs, tránh những ảnh hưởng bất lợi từ mức giá điều chỉnh, sự bất đồng đẳng thu nhập gia tăng…

Theo Chủ tịch Bùi Thanh Sơn, hiện các người tham dự APEC tham dự tổng cộng 165 FTA và RTA, trong đó có 62 hiệp nghị là giữa các người tham dự APEC. Khối đang cố gắng hoàn tất các kế hoạch Bogor về tự do hóa và thuận lợi hóa thương nghiệp và đầu tư vào năm 2020, cũng như triển khai các bước chuẩn bị hướng tới thành lập địa bàn thương nghiệp tự do toàn châu Á – Thái Bình Dương (FTAAP).

Anh Minh