Nhờ in tiền, mỗi ngày Nhà máy In tiền quốc gia thu về 4 tỷ đồngTheo báo cáo nguồn vốn 6 tháng đầu năm vừa được Nhà máy in tiền đất nước thông báo, tổ chức này ghi nhận doanh số tuần 781 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ. Trung bình doanh số mỗi ngày của nhà máy này hơn 4 tỷ đồng.

So với cùng kỳ 2016, lợi nhuận sau thuế của tổ chức giảm gần 70% khi chỉ đạt gần 42 tỷ đồng, bằng lợi nhuận của cả năm 2016. Thường nhà máy in tiền lãi lớn trong nửa đầu năm và lỗ trong 6 tháng còn lại.

nho-in-tien-moi-ngay-nha-may-in-tien-quoc-gia-thu-ve-4-ty-dong

Dù ghi nhận lợi nhuận giảm mạnh trong nửa đầu năm 2017, nhưng mỗi ngày Nhà máy In tiền đất nước thu về 4 tỷ đồng nhờ hoạt động in tiền.

Thuyết minh báo cáo của nhà máy này cho thấy, việc tổ chức ghi nhận lợi nhuận giảm mạnh trong nửa đầu năm nay ngoài xuất xứ giảm doanh số thuần, 1 loạt khoản thu khác của nhà máy cũng bất ngờ giảm. Nếu năm 2016 Nhà máy in tiền đất nước ghi nhận doanh số từ việc bồi thường giấy hỏng của các đối tác khoảng 7 tỷ đồng, thì năm nay chỉ còn 2 tỷ. Việc giảm 1 phần ba khoản tiền bồi thường này cũng là 1 trong những xuất xứ làm cho lợi nhuận nhà máy giảm mạnh nửa đầu năm.

Không những bị hụt tiền bồi thường, nhà máy còn phải chịu khoản giá tiền khác gần 7 tỷ đồng, cốt yếu là khoản đề bù cho đối tác Innovia do làm hỏng hơn 3 triệu tờ giấy B09. Ngoài ra, báo cáo nguồn vốn cũng ghi nhận loạt giá tiền khác của nhà máy (tiền lương, thù lao nhân viên điều hành…) tăng gần 40% so với cùng kỳ, lên trên 3 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 6/2017, nhà máy có tổng của cải 2.235 tỷ đồng, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền là 411 tỷ.

Nhà máy In tiền đất nước là tổ chức hoạt động theo mô phỏng tổ chức sứ mạng hữu hạn 1 người tham gia từ năm 2010, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Ngành nghề buôn bán chính của nhà máy là in, đúc tiền, phân phối vàng miếng, vật phẩm, lưu niệm bằng vàng và các loại thủ tục có giá theo chiến lược được giao của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Anh Minh