Nhiều ông lớn ngân hàng đầu tư tài chính thua lỗKiểm toán Nhà nước vừa gửi đến Quốc hội kết quả kiểm toán báo cáo vốn đầu tư, các hoạt động liên đới đến chủa quản, tiêu dùng vốn và của nả nhà nước năm 2016 của Ngân hàng Nhà nước và 9 doanh nghiệp vốn đầu tư, nhà băng, gồm BIDV, Vietcombank, Vietinbank, Ngân hàng Hợp tác xã, Oceanbank, GPBank, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Công ty Mua bán nợ và của nả tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) và Ngân hàng Quân hàng ngũ (MB).

Trong đó, các “ông lớn” nhà băng như Vietcombank, VietinBank, BIDV… được báo cáo nêu thua lỗ nặng trong đầu tư vốn đầu tư. Khoản đầu tư gần 205 tỷ đồng (khoảng 9,62 triệu USD) của Vietcombank vào Công ty chuyển tiền Vietcombank đã không mang lại hiệu quả và lỗ 5,34 triệu USD đến cuối 2016. Tương tự, hơn 135 tỷ đồng nhà băng này rót vào Công ty Liên doanh chủa quản quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank cũng lỗ 12,8 tỷ đồng…

Một nhà băng khác là BIDV đầu tư 3.128 tỷ đồng vào 3 doanh nghiệp con cùng 12 khoản dài hạn khác giá trị 280 tỷ đồng nhưng không nhận được cổ tức. Ngân hàng Hợp tác xã rất cạnh tranh để thu hồi khoản tiền gửi có kỳ hạn 585 tỉ đồng tại Công ty cổ phiếu Tài chính Handico từ năm 2011.

Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra, phần nhiều các nhà băng thương nghiệp còn sơ sót về lớp lang, giấy má cho vay, phân loại nợ chưa thích hợp, hay trích lập đề phòng rủi ro nguồn hỗ trợ chưa chính xác. Như VietinBank bị kiểm toán điều chỉnh giảm dư nợ hàng ngũ 1, tăng nợ hàng ngũ 2, hàng ngũ 3 hàng trăm tỷ đồng. Dư nợ hàng ngũ 1 và 4 tại Vietcombank cũng tăng.

Cơ quan kiểm toán cũng phải điều chỉnh tăng giá tiền đề phòng của BIDV, VietinBank, Ocean Bank, GPBank…

Nhiều khoản vay của các ngân hàng có vốn Nhà nước đang tiềm ẩn rủi ro.

Nhiều khoản vay của các nhà băng có vốn Nhà nước đang tiềm ẩn rủi ro.

Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra 1 số khoản vay dư nợ cao tiềm ẩn rủi ro của các “ông lớn” nhà băng. Chẳng hạn, hàng ngũ các bạn buôn bán thẻ cào smartphone vay vốn tại Vietcombank TP HCM từ năm 2011, 2012 quá hạn trả nợ từ năm 2014, dư nợ gốc đến 31/12/2016 là 251,7 tỷ đồng, lãi 85,7 tỷ đồng, tiêu dùng vốn sai mục đích, có ký hiệu lường đảo… Vietcombank đang bắt buộc cơ quan an ninh dò hỏi xử lý.

Báo cáo ghi nhận khoản lãi cao năm 2016 của 1 số nhà băng, doanh nghiệp vốn đầu tư trong diện kiểm toán, song cũng chỉ ra nhiều tránh trong chủa quản nguồn hỗ trợ, cho vay tại các doanh nghiệp này, nhất là tại ba nhà băng được Ngân hàng Nhà nước mua lại 0 đồng.

Như GPBank, sau gần 2 năm được mua lại, lỗ thêm 451 tỷ đồng, lỗ luỹ kế 13.448 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu 10.363 tỷ. OceanBank lỗ thuần từ buôn bán trước giá tiền đề phòng rủi ro năm 2016 là 1.417 tỷ, gấp 2,07 lần so với năm 2015 (684 tỷ đồng); lỗ luỹ kế đến 31/12/2016 là 15.894 tỷ đồng và âm vốn chủ sở hữu 11.625 tỷ.

Riêng nợ xấu tại 3 nhà băng được mua lại 0 đồng là GPBank, OceanBank và Ngân hàng MTV Xây dựng Việt Nam (CB Bank) là 35.000 tỷ đồng, trong đó nhà băng có nợ xấu nhiều nhất là CBBank với 18.073 tỷ đồng (chiếm 95% dư nợ).

Việc thu hồi nợ xấu tại các nhà băng này cũng cạnh tranh. GPBank năm 2016 thu hồi 307 tỷ đồng nợ xấu, đạt gần 15% mục tiêu. Tính toán của kiểm toán, nhà băng này chỉ có kỹ năng kỹ sảo thu hồi được 866 tỷ đồng, tương đương 31,53% tổng nợ xấu hiện có.

Với OceanBank diễn biến cũng không khả quan hơn, khi tổng khoản nợ khó thu hồi do không có của nả xin hứa gia tăng, song tốc độ thu nợ lại giảm dần khi 9 tháng đầu năm 2017 số nợ thu được là 757 tỷ đồng, giảm hơn 1.300 tỷ so với cách đó 2 năm.

Hạn chế tiếp theo được nêu tại báo cáo là 1 số nhà băng thương nghiệp chưa xử lý dứt điểm các khoản nợ tồn đọng từ nhiều năm, như GPBank có 3.420 tỷ đồng nảy sinh từ năm 2012, trong đó 2.982 tỷ đồng liên đới tới nguyên Chủ tịch Tạ Bá Long và Phó người cầm đầu HĐQT Đoàn Văn An.

OceanBank cũng có nhiều khoản thu, tạm ứng, trong đó 331 tỷ đồng tạm ứng liên đới tới vụ án Hà Văn Thắm đang được các cơ quan tố tụng xét xử; 245 tỷ đồng tạm ứng thực hành các công trình nhà ở đều đã quá hạn và rủi ro mất vốn lớn.

Anh Minh