Nhiều đối tượng sắp được cấp tín dụng vượt giới hạnPhó thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 13 quy định về điều kiện, thủ tục, lớp lang bắt buộc ưng ý mức cấp nguồn vốn vay tối đa vượt dừng của công ty nguồn vốn vay, chi nhánh nhà băng nước ngoài.

Mức cấp nguồn vốn vay tối đa này ứng dụng đối với 1 người mua, 1 người mua và người có liên đới theo quy định tại khoản 1, 2, 7 điều 128 Luật các công ty nguồn vốn vay năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung). Thủ tướng sẽ là người coi xét, quy định.

Theo đó, điều kiện để coi xét cấp nguồn vốn vay vượt dừng được quy định cụ thể như sau. Khách hàng đáp ứng đủ điều kiện cấp nguồn vốn vay theo quy định của luật pháp, không có nợ xấu trong 3 năm gần nhất liền trước năm bắt buộc cấp nguồn vốn vay vượt dừng. Song song đó, khách có hệ số nợ phải trả không quá ba lần vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo vốn đầu tư quý hoặc báo cáo vốn đầu tư năm của người mua tại thời điểm gần nhất với thời điểm bắt buộc cấp nguồn vốn vay vượt dừng.

Việc cấp tín dụng vượt giới hạn được kỳ vọng sẽ tạo ra sự linh động cho các ngân hàng cũng như những đối tượng ưu tiên. Ảnh: PV.

Việc cấp nguồn vốn vay vượt dừng được kỳ vọng sẽ tạo ra sự linh động cho các nhà băng cũng như những đối tượng dành đầu tiên. Ảnh: PV.

Khách hàng có nhu cầu vốn để thực hành các công trình, phương án cung cấp buôn bán nhằm thực hành nhiệm vụ lớn mạnh kinh tế xã hội thuộc 1 trong các trường hợp xác định trong quy định trên.

Đó là, triển khai các công trình, phương án có ý nghĩa kinh tế – xã hội cần phải có, cấp thiết nhằm thực hành nhiệm vụ lớn mạnh kinh tế xã hội, chuyên dụng cho nhu cầu không được xem nhẹ của đời sống quần chúng. # thuộc các ngành nghề, lĩnh vực: điện, than, dầu khí, xăng dầu, liên lạc, chuyên chở công cộng và các lĩnh vực khác theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ từng quá trình.

Hoặc người mua vay vốn triển khai các chương trình, công trình đầu tư được Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ quy định chủ trương đầu tư; đầu tư vào các lĩnh vực dành đầu tiên, khuyến khích theo quyết nghị của Quốc hội, Chính phủ về lớn mạnh kinh tế xã hội trong từng quá trình.

Dự án, phương án bắt buộc cấp nguồn vốn vay vượt dừng đã được công ty nguồn vốn vay đánh giá là cam kết khả thi, người mua có kỹ năng trả nợ và quy định cấp nguồn vốn vay; đáp ứng các quy định hiện hành về đầu tư và vun đắp, thích hợp với quy hoạch, mục tiêu cung cấp buôn bán và đã được cấp có thẩm quyền phê chuẩn hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Quyết định trên cũng nêu các điều kiện công ty nguồn vốn vay phải đáp ứng khi thực hành cơ chế này. Với cơ chế mới này sẽ tạo thêm điều kiện chủ động và linh hoạt hơn cho các công ty nguồn vốn vay, cũng như các đối tượng vay vốn thuộc các lĩnh vực nêu trên.

Trước khi có quy định trên, việc cho vay của các công ty nguồn vốn vay phải tuân thủ dừng, xác định cụ thể trong Thông tư 36 của Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, tổng mức dư nợ cấp nguồn vốn vay đối với 1 người mua không được vượt quá 15% vốn tự có của nhà băng, chi nhánh nhà băng nước ngoài; tổng mức dư nợ cấp nguồn vốn vay đối với 1 người mua và người có liên đới không được vượt quá 25% vốn tự có của nhà băng, chi nhánh nhà băng nước ngoài.

Tổng mức dư nợ cấp nguồn vốn vay đối với 1 người mua không được vượt quá 25% vốn tự có của công ty nguồn vốn vay phi nhà băng; tổng mức dư nợ cấp nguồn vốn vay đối với 1 người mua và người có liên đới không được vượt quá 50% vốn tự có của công ty nguồn vốn vay phi nhà băng.

Lệ Chi