Nhiều công ty Handico góp vốn thua lỗThanh tra Bộ Tài chính vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về vốn đầu tư, kế toán quản trị và thuế tại Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) và các công ty có vốn đầu tư từ công ty này.

Bên cạnh Handico, 5 công ty còn lại gồm: Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 68, Công ty Kinh doanh tăng trưởng nhà và thành thị Hà Nội, Công ty Tu tạo và tăng trưởng nhà Hà Nội, Công ty TNHH MTV Kinh doanh nhà cung cấp nhà Hà Nội, Công ty Tư vấn đầu tư vun đắp tăng trưởng thành thị Hà Nội.

Thanh tra cho biết, theo báo cáo vốn đầu tư năm 2016, 2 trong 5 công ty Handico góp vốn thuộc đợt thanh tra có hoạt động cung cấp buôn bán sốa lỗ hoặc còn lỗ lũy kế nên chưa bảo toàn và tăng trưởng vốn.

Một số công ty Handico góp vốn tính đến cuối năm 2016 có khoản lỗ lũy kế.

Một số công ty Handico góp vốn tính đến cuối năm 2016 có khoản lỗ lũy kế.

Cụ thể, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hà Nội số 68 có 65% cổ phần góp vốn của Handico năm 2016 chỉ lãi 1,6 tỷ đồng trước thuế. Số lỗ lũy kế đến cuối năm 2016 là hơn 49 tỷ.

Nguyên nhân theo báo cáo của công ty, khoản lỗ này nảy sinh từ khi cổ phần hóa công ty nhà nước. Đơn vị này cổ phần hóa từ năm 2007, khi xác định trị giá công ty, giá đất của công trình được xác định lại khiến cho giá vốn tăng, gây lỗ cho công ty. Mặt khác, khi chuyển sang công ty cổ phần thì hoạt động buôn bán của công ty cũng gặp nhiều cạnh tranh, doanh số rẻ, lãi suất các khoản vay cao, doanh số và thu nhập không đủ bủ đắp các giá tiền dẫn đến diễn biến vốn đầu tư cạnh tranh và thua lỗ.

Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và thành thị Hà Nội – công ty Handico nắm giữ 30% cổ phần cũng lãi vỏn vẹn 2 tỷ đồng trong năm 2016. Khoản lỗ lũy kế là 6,6 tỷ. Đơn vị này báo cáo, lỗ là do thị phần nhà đất đóng băng trong công đoạn 2008-2015.

Nợ phải thu của 6 công ty đến cuối năm 2016 của Handico là 992 tỷ đồng và 6 công ty con là 1.578 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan thanh tra cũng cho biết, cả 6 công ty đều chưa đối chiếu nợ phải thu gần như. Nguyên nhân theo báo cáo của các công ty này là đã gửi bản đối chiếu công nhận nợ nhưng các đối tượng chưa gửi lại gần như do quý vị đổi thay liên hệ hoặc gửi đi nhưng không có phản hồi. 5 trong số 6 công ty được thanh tra có nợ phải thu quá hạn trả tiền.

Cơ quan thanh tra cũng chỉ ra những vướng mắc trong việc cổ phần hóa tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 68. Theo đó, công ty này đã thực hành cổ phần hóa từ năm 2008 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất công việc bàn giao công ty nhà nước sang công ty cổ phần.

Nguyễn Hà