Nhà nước có 1,16 triệu tỷ đồng tài sản công

Chính phủ vừa có báo cáo Quốc hội khóa XIV về diễn biến chủa quản, tiêu dùng của cải nhà nước năm 2017. Theo luật định, những của cải được tính gồm đất, nhà thuộc trụ sở làm cho việc, cơ sở vật chất hoạt động sự nghiệp, ôtô các loại và của cải khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên.

Báo cáo cho biết, tổng trị giá của cải nhà nước tính đến cuối năm 2017 là 1,16 triệu tỷ đồng. Trong đó, của cải là quyền tiêu dùng đất là hơn 742.000 tỷ đồng, chiếm 64% tổng trị giá. Tổng quỹ nhà do các cơ quan, công ty, công ty đang chủa quản, tiêu dùng đến cuối năm 2017 là 142,5 triệu m2, với nguyên giá khoảng 298.000 tỷ đồng.

Chính phủ cho biết, tổng trị giá của cải nhà nước (theo nguyên giá) trong năm 2017 tăng hơn 52.500 tỷ đồng. Trong đó, của cải là quyền tiêu dùng đất tăng mạnh nhất với 28.000 tỷ đồng, của cải nhà tăng 13.500 tỷ đồng.

Năm 2017, Chính phủ cho biết, ngân sách thu được từ hoạt động đấu giá, cho thuê đất, bán, chuyển nhượng, thanh lý của cải công… đạt kết quả cao. Cụ thể, chỉ tính riêng tiền tiêu dùng đất đạt gần 123.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Tiền thuê đất cũng tăng với tỷ lệ cao liên tục trong những năm cách đây không lâu và năm 2017 đạt gần 27.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đất, nhà, của cải ôtô tính là 25.554 tỷ đồng và những của cải khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên vào khoảng 92.393 tỷ đồng.

Về có bảo đảm xe, báo cáo cho biết quỹ xe công hiện tại có tổng trị giá còn lại theo sổ kế toán quản trị 8.613,91 tỷ đồng, bằng 33,71% tổng nguyên giá. Điều này cho thấy đa số xe công đã tiêu dùng trên 2 phần 3 thời kì theo chế độ quy định. Đến thời điểm báo cáo, số xe công đã tiêu dùng trên 15 năm (quá thời kì tính hao mòn) là 12.862 chiếc, chiếm 32,6% tổng quỹ xe công.

Nguyễn Hà