Người nước ngoài sắp được gửi tiết kiệm tại Việt NamNgân hàng Nhà nước đang lấy quan niệm về dự thảo thông tư chỉ dẫn đàm phán tiền gửi có kỳ hạn tại doanh nghiệp nguồn đầu tư, chi nhánh nhà băng nước ngoài, theo hướng người không cư trú là pháp nhân nước ngoài, tư nhân có hiện diện tại Việt Nam được gửi tiền có kỳ hạn bằng VNĐ, ngoại tệ.

Trong đó, các pháp nhân nước ngoài có hiện diện tại Việt Nam dưới các hình thức chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng điều hành, văn phòng hoạt động, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự tại Việt Nam gửi tiền gửi có kỳ hạn để chuyên dụng cho hoạt động của các hình thức hiện diện tại Việt Nam của người không cư trú đó.

Còn người không cư trú là tư nhân có hiện diện tại Việt Nam gồm người nước ngoài cư trú tại Việt Nam với thời hạn dưới 12 tháng; người nước ngoài học tập, chữa bệnh, du hý hoặc làm việc cho văn phòng đại diện, văn phòng điều hành, văn phòng hoạt động, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự của pháp nhân nước ngoài tại Việt Nam ngoại trừ thời hạn.

nguoi-nuoc-ngoai-sap-duoc-gui-tiet-kiem-tai-viet-nam

Người nước ngoài sắp được gửi không tốn tại Việt Nam.

Theo Ngân hàng Nhà nước, quy định cho phép người nước ngoài gửi không tốn bằng VNĐ, ngoại tệ tại các nhà băng thương nghiệp nhằm cam kết giảm thiểu các dòng vốn nóng, đầu tư trên thị phần tiền tệ, cũng như cam kết lợi quyền hợp pháp cho các đối tượng là người không cư trú có hiện diện tại Việt Nam.

Để gửi không tốn có kỳ hạn hưởng lãi suất, quý khách là người nước ngoài không cư trú chỉ được tiêu sử dụng VNĐ, ngoại tệ trên account trả tiền VNĐ, account trả tiền ngoại tệ của mình. Quy định này nhằm cam kết thích hợp với chủ trương vững mạnh trả tiền không sử dụng tiền mặt và kế hoạch điều hành ngoại hối, tạo thuận lợi cho công việc điều hành, giám sát của các cơ quan điều hành nhà nước.

Hiện nay, theo các quy định tại Pháp lệnh ngoại hối không có quy định cho phép người cư trú là tư nhân nước ngoài, người không cư trú được gửi tiền gửi không tốn bằng đồng VNĐ cũng như ngoại tệ tại doanh nghiệp nguồn đầu tư.

Các chuyên gia cho rằng, giả sử Thông tư mới này được ban hành sẽ là bước tiến lớn. Bởi trong 1 thời đại mà việc dịch chuyển dân cư theo xu thế “thế giới phẳng” và “công dân toàn cầu” thì việc làm ăn sinh sống giữa các đất nước cần phải được gỡ bỏ dừng về rào cản.

Cùng với ý nghĩa đó thì việc gửi không tốn bằng đồng tiền tài đất nước đó từ chính thu nhập hợp pháp cần được thừa nhận và khuyến khích. Mặt khác, điều này sẽ giúp hạn chế sự phung phí lớn về nguồn vốn, vì giả sử không được gửi không tốn tại Việt Nam, những nguồn thu nhập hợp pháp này sẽ phải chuyển ra nước ngoài để tái đầu tư (ưng chuẩn gửi không tốn hoặc tiếp diễn đầu tư).

Hoài Thu