Người nhà Phó chủ tịch VPBank đăng ký mua gần 4.000 tỷ đồng cổ phiếu

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa ban bố tin tức đàm phán của nhà đầu tư nội bộ có liên đới đến ông Lô Bằng Giang – Phó chủ toạ Hội đồng quản trị nhà băng.

Theo đó, ba nhà đầu tư có liên đới đã đăng ký mua hơn 110 triệu cổ phiếu VPBank, với mục đích đàm phán trong ban bố tin tức là nhận chuyển quyền sở hữu cổ phần. Các đàm phán cùng được thực hành trong thời kì từ 7/7 đến 7/8/2017. Trước đàm phán, các nhà đầu tư này đều không sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào của VPBank.

Với mức giá thị phần của cổ phiếu VPBank đang đàm phán trên thị phần không chính thức (OTC) từ 35.000 đến 40.000 đồng, ước tính người nhà ông Giang sẽ chi ra gần 4.000 tỷ đồng.

*Nhà đầu tư có liên đới đến Phó chủ toạ Lô Bằng Giang

Tên nhà đầu tư Mối liên đới Khối lượng mua Tỷ lệ (%) Thời gian đàm phán
Nguyễn Thu Thủy Vợ 46.543.586 cp 3,49 7/7 – 7/8
Lý Thị Thu Hà Mẹ 21.239.754 cp 1,59 7/7 – 7/8
Lô Hải Yến Ngọc Chị ruột 44.001.660 cp 3,3 7/7 – 7/8

Theo báo cáo quản trị của VPBank, ông Lô Bằng Giang hiện cũng đang sở hữu hơn 1,4 triệu cổ phiếu của nhà băng, tương đương 0,13%. Nếu các đàm phán trên được thực hành thành công, ông Giang và người nhà sẽ sở hữu hơn 8,5% vốn của VPBank.

Thị trường OTC vừa qua cũng chứng kiến hàng loạt thương vụ đàm phán cổ phiếu nhà băng giá trị hàng ngàn tỷ.

Ngay trước VPBank, cuối tháng 6/2017 Công ty cổ phần Him Lam đã chuyển nhượng gần 97 triệu cổ phiếu, tương đương 14,98% vốn điều lệ của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank). Hoạt động thoái vốn của Him Lam được thực hành cùng thời điểm nhiều nhân sự sang trọng của nhà băng và người có liên đới liên tục đăng ký mua vào cổ phiếu.

Cùng thời kì đó, Ngân hàng Hàng Hải (Maritime Bank) cũng đã chuyển nhượng hơn 81 triệu cổ phiếu MBB của Ngân hàng Quân Đội, tương đương 4,75% vốn cho Công ty CP Phát triển Hà Nam. Nếu tính theo mức giá 22.300 đồng mỗi cổ phiếu MBB cuối phiên đàm phán 29/6, ước tính Maritime Bank đã thu về hơn 1.800 tỷ đồng.

Minh Sơn