Ngân sách năm 2016 bội chi 5,52% GDPSáng 12/6, hơn 95% đại biểu bấm nút nhất trí duyệt y Nghị quyết thông qua quyết toán ngân sách Nhà nước 2016. Theo đó, tổng thu ngân sách hơn 1,407 triệu tỷ đồng, gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2015 sang 2016; thu kết dư ngân sách địa phương 2015, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương và thu từ quỹ dự trữ nguồn vốn theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước 2002.

Tổng chi ngân sách gần 1,575 triệu tỷ đồng, gồm cả số chi chuyển nguồn năm 2016 sang năm 2017.

Mức bội chi ngân sách 2016 là 248.728 tỷ đồng, bằng 5,52% GDP. Nguồn bù đắp bội chi ngân sách gồm vay trong nước 197.165 tỷ đồng, nước ngoài 51.563 tỷ.

Giải trình, thu nhận trước đó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, có quan niệm lo ngại tỷ lệ bội chi ngân sách/GDP năm 2016 cao hơn tỷ lệ Quốc hội cho phép, tác động đến nợ công.

Về tỷ lệ, mức bội chi ngân sách 2016 được quyết toán cao hơn mức cho phép 0,57%. Ảnh:PV

Về tỷ lệ, mức bội chi ngân sách 2016 được quyết toán cao hơn mức cho phép 0,57%. Ảnh:PV

Theo ông Hải, bội chi năm 2016 rẻ hơn dự toán nhưng do GDP không đạt chiến lược, giảm gần 600.000 tỷ đồng, nên tỷ lệ bội chi trên GDP cao hơn tỷ lệ Quốc hội cho phép (4,95%). Chưa đề cập số nợ bảo hiểm xã hội 22.090 tỷ đồng, tỷ lệ nợ công trên GDP tiếp diễn tăng, 63,71%.

Năm 2017 các chỉ số này đã được kiểm soát tốt hơn, nợ công giảm về 61,4% GDP. Vì thế, để cam kết giữ mức bội chi hàng năm, giảm sức ép gia tăng nợ công, Quốc hội đề xuất Chính phủ cần dự đoán, tính toán GDP sát thực tiễn; trong điều hành cần bám sát dự toán, ưu ái tiêu dùng tăng thu, bóp chắt chi để giảm và cam kết bội chi hàng năm trong khuôn khổ đã được Quốc hội quy định cả số tuyệt đối và tỷ lệ % (%).

“Chính phủ cần có biện pháp cam kết chỉ tiêu bội chi ngân sách 2016 – 2020 khoảng 3,9%GDP, dư nợ công trong mức ngừng cho phép”, ông Nguyễn Đức Hải nhắc.

Trường hợp dự đoán tăng trưởng GDP không đạt chiến lược cần chủ động điều chỉnh các nhiệm vụ chi thích hợp để cam kết tỷ lệ bội chi trên GDP theo Nghị quyết của Quốc hội.

Anh Minh