Ngân sách mỗi năm thu về bao nhiêu từ thuế, phí nhà đất?

Những số liệu trên được Bộ Tài chính cho biết sau khi lấy quan điểm về Đề cương Xây dựng Luật Thuế của nả. Cụ thể, năm 2017, ngân sách thu về 137.800 tỷ đồng từ các loại thuế, phí liên đới đến của nả, trong đó 87% là nguồn thu từ nhà và đất.

Năm 2016, số thuế của nả cơ quan này thu được cao nhất trong vòng 5 năm, vào khoảng 171.000 tỷ đồng, trong đó riêng phần thuế, phí thu được từ nhà ở vào khoảng 148.000 tỷ đồng.

Giai đoạn 2012-2017, thu ngân sách từ các loại thuế, phí nhà đất chiếm 8-14% tỷ trọng tổng thu ngân sách cả nước.

Những năm qua, nguồn thu từ của nả về ngân sách gồm các khoản thu khi xác lập quyền sở hữu, quyền dùng và thu khi đăng ký quyền sở hữu, quyền dùng của nả như tiền dùng đất, tiền thuê đất, tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước, lệ phí trước bạ.

Các khoản thu trong quá trình dùng của nả là thuế dùng đất nông nghiệp, thuế dùng đất phi nông nghiệp. Khoản thu khi chuyển quyền sở hữu, quyền dùng của nả là thuế thu nhập công ty, thuế thu nhập tư nhân.

Trong số các nguồn thu, theo Bộ Tài chính,số thu từ tiền dùng đất quá trình 2012-2017 thường chiếm tỷ trọng lớn nhất và bằng 6,6% tổng thu ngân sách nhà nước, tương đương 9,1% tổng thu nội địa và 14,7% tổng thu ngân sách địa phương. Số thu này liên tục tăng qua các năm, từ mức 45.141 tỷ đồng năm 2015 đã tuần tự tăng lên 99.696 tỷ đồng trong 2016 và 79.500 tỷ trong 2017.

Bộ Tài chính cho biết, hiện, việc thu tiền thuê đất được thực hành theo hai hình thức là trả tiền thuê đất hằng năm và thuê đất trả tiền một lần cho cả thời kì thuê.

Đối với thuế dùng đất phi nông nghiệp, theo Bộ Tài chính, thuế này có số thu bình quân khoảng 1.300 tỷ đồng mỗi năm và tốc độ tăng bình quân hàng năm 1,3%. Năm 2017, số thu thuế dùng đất phi nông nghiệp đạt 1.176 tỷ đồng. Trong khi đó, số thu thuế dùng đất nông nghiệp ước tính còn khoảng 5,7 tỷ đồng.

Thuế khi chuyển nhượng sở hữu, quyền dùng của nả được Bộ Tài chính thống kê đạt bình quân hàng năm khoảng 12.407 tỷ đồng, chiếm nhàng nhàng khoảng 1,75% tổng thu ngân sách nhà nước. Năm 2017, số thu thuế này lên tới trên 19.000 tỷ đồng.

Về khoản lệ phí trước bạ, là khoản phí được vận dụng đối với các của nả là nhà, đất, súng, tàu thuyền, tàu bay, ôtô, xe máy. Số thu lệ phí trước bạ quá trình 2012-2017 chiếm khoảng 2% tổng thu ngân sách. Năm 2012, con số này đạt hơn 11.800 tỷ đồng thì đến năm 2017 đạt 20.200 tỷ đồng.

Trước đó, trong cuộc họp ngày 13/4, đại diện Bộ Tài chính cho biết đang kiến nghị với Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội để đưa công trình Luật Thuế của nả vào Chương trình vun đắp luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. Theo đó, công ty này đề nghị mức thuế suất 0,4% thuế của nả với căn hộ chung cư, đất ở, đất xây nhà chung cư, đất buôn bán…, có trị giá từ 700 triệu đồng (tính cho phần trị giá vượt 700 triệu đồng) mỗi năm.

Theo tính toán, giả định tính thuế suất 0,3%, từ nhà có trị giá 700 triệu trở lên, ngân sách thu về 23.300 tỷ đồng. Còn giả định tính thuế suất 0,4%, ngân sách thu về 31.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, Bộ Tài chính vẫn chọn phương án vận dụng thuế suất 0,4% để “phù hợp với quy định mức thuế suất thuế của nả của các nước, khai thác tốt nguồn thu từ thuế của nả, cam đoan là nguồn thu ổn định, thực hành tiêu chí cơ cấu lại thu ngân sách”.

Nguyễn Hà