Ngân hàng Việt đẩy mạnh thanh toán qua thiết bị di độngngan-hang-viet-dy-manh-thanh-toan-qua-thiet-bi-di-dong

Đến năm 2020, Việt Nam sẽ đẩy mạnh trả tiền không tiêu dùng tiền mặt nhờ tăng trưởng màng lưới POS tiêu dùng chung và kỹ thuật trả tiền đương đại.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Kế hoạch tăng trưởng trả tiền thẻ qua thiết bị chấp thuận thẻ quá trình 2017-2020. Theo đó, chiến lược là đến năm 2020, toàn thị phần sẽ có chí ít 300.000 máy quẹt thẻ ( POS) đạt đàm phán trên 200 triệu mỗi năm. 100% các siêu thị, trọng điểm mua sắm và cơ sở vật chất cung ứng đương đại cũng có POS. Đồng thời, 100% Kho bạc Nhà nước các tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương; Kho bạc Nhà nước huyện, đô thị, huyện trực thuộc tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương cũng có POS để tiêu dùng cho thu ngân sách Nhà nước.

Việt Nam hiện có khoảng 300.000 POS với chưa đến 40 triệu đàm phán.

Để đạt được chiến lược này, 1 trong những giải pháp được Ngân hàng Nhà nước đưa ra là hoàn thiện cơ sở vật chất và ứng dụng các kỹ thuật trả tiền thẻ mới, có tốc độ trả tiền nhanh, thuần tuý, một thể lợi, trong đó bao gồm trả tiền tiêu tiêu dùng kỹ thuật thẻ chip (tiếp xúc và không tiếp xúc), trả tiền bằng thiết bị di động tiêu tiêu dùng kỹ thuật NFC/MST, trả tiền qua QR Code. Bên cạnh đó, ngành nghề nhà băng cũng sẽ sắp đặt lại màng lưới POS tiêu dùng chung, mPOS và các thiết bị chấp thuận thẻ khác.

Việc bảo đảm an ninh, an toàn, nghiêm mật cũng được chú trọng qua ứng dụng các giải pháp an ninh, tiêu chí nghiêm mật mới như tiêu chí thẻ chip, 3D Secure, chuẩn xác sinh trắc học, tiêu tiêu dùng QR Code, Tokenization… Bên cạnh đó, ngành nghề nhà băng cũng sẽ vun đắp và triển khai các giải pháp vận động, khuyến khích cộng tác với các giải pháp khác để thúc đẩy tăng trưởng trả tiền qua POS, mPOS, các thiết bị chấp thuận thẻ khác tại điểm bán.

Ngoài ra, Kế hoạch này cũng buộc phải các tổ chức tăng trưởng những loại thẻ đa dụng, đa năng, thẻ phi vật lý để tiêu dùng cho nhu cầu ăn xài công vụ, nhu cầu trả tiền phí liên lạc, đỗ xe, mua xăng, tàu điện, đi taxi, chi trả bảo hiểm xã hội, học phí, viện phí…

Kế hoạch này được ban hành nhằm thực hành Quyết định số 2545 của Thủ tướng ưng chuẩn Đề án tăng trưởng trả tiền không tiêu dùng tiền mặt tại Việt Nam quá trình 2016-2020.

Thanh Thanh Lan