Ngân hàng tăng vay mượn nhauTheo số liệu mới báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, thị phần liên nhà băng (nơi các nhà băng vay mượn lẫn nhau) ghi nhận khối lượng đàm phán tiền trìnhng tăng lên (tuần 21-25/8).

Tổng kế quả buôn bán đàm phán trên thị phần liên nhà băng trong kỳ bằng tiền trìnhng đạt xấp xỉ 163.000 tỷ đồng, tăng gần 2% so với tuần trước. Trong khi đó, đàm phán bằng USD quy đổi ra VND đạt 77.382 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với tuần trước đó.

ngan-hang-tang-vay-muon-nhau

Ngân hàng tăng vay mượn nhau. Ảnh: PV.

Các đàm phán tiền trìnhng chính yếu quy tụ vào kỳ hạn qua đêm (chiếm 44% tổng kế quả buôn bán VND), 1 tuần (chiếm 29%). Đối với đàm phán USD, các kỳ hạn có kế quả buôn bán lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng tuần tự là 58% và 22%.

Về lãi suất, các đàm phán bằng tiền trìnhng có xu thế tăng ở phần nhiều các kỳ hạn mấu chốt dưới 1 tháng. Cụ thể, lãi suất bình quân liên nhà băng kỳ hạn qua đêm, 1 tuần tăng tuần tự lên mức 0,63% và 0,8% mỗi năm.

Đối với các đàm phán USD, so với tuần trước, lãi suất bình quân liên nhà băng có xu thế biến động trái chiều ở các kỳ hạn mấu chốt dưới 1 tháng. Theo đó, lãi suất kỳ hạn qua đêm và 1 tuần tăng nhẹ tuần tự lên mức 1,26% và 1,33% 1 năm. Kỳ hạn 1 tháng lãi suất giảm khoảng 0,13% mỗi năm, xuống mức 1,53% 1 năm.

Trong 7 tháng đầu năm, huy động và nguồn vốn vay ở TP HCM cũng tăng khả quan. Đến 31/7, bộ máy các công ty nguồn vốn vay đã huy động được gần 1,9 triệu tỷ đồng, tăng 6,08% so với cuối năm 2016. Trong đó, về cơ cấu huy động vốn, tiền gửi chắt lót tiếp diễn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn huy động trên bản đồ (chiếm 52,86% trong tổng huy động vốn). Đặc biệt, tiền gửi bằng VND vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng hăng hái so với cuối năm trước, là cơ sở vật chất bảo đảm cho các công ty nguồn vốn vay hoạt động an toàn, hiệu quả.

Tổng dư nợ nguồn vốn vay TP HCM đạt trên 1,6 triệu tỷ đồng. Riêng nguồn vốn vay trung dài hạn đạt trên 52% tổng dư nợ, cao hơn cho vay ngắn hạn. Điều này đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị đầu tư lớn mạnh phân phối buôn bán, cách tân khoa học và lớn mạnh cơ sở vật chất của thị thành.

Thanh Lê